SøkLast ned appen

Aksjefond og indeksfond

Aksjefond er det som gjelder når det kommer til langsiktig sparing. Indeksfond er en billigere type aksjefond som ikke prøver å gjøre det bedre enn aksjemarkedet totalt sett.

Aksjefond inneholder minst 80% aksjer. Sparer du i aksjefond eier du aksjer indirekte, og avkastningen fondet oppnår vil være avhengig av utviklingen i selskapene som fondet har investert i. Aksjefond er også fondstypen de fleste sparer i.

Generelt sier vi at du bør spare i minst fem år hvis du skal spare i aksjefond, inkludert indeksfond. Du kan gjerne spare lenger også - jo lenger du sparer, jo større sjanse for god avkastning.

Aksjefond kan ha forskjellige investeringsfilosofier. Noen investerer i spesifikke regioner, mens andre kan fokusere på spesifikke bransjer, som teknologi eller energi.

Graf som viser risiko i aksjefond og høyrentefond mot andre fondstyper

Risiko i forskjellige fondstyper: Aksjefond, inkludert indeksfond, har høy risiko, men også større mulig avkastning. Foto: Sbanken/DNB.

Aktive aksjefond

Aktive aksjefond har som mål å skape høyere avkastning enn den indeksen den blir sammenlignet mot. En indeks kan for eksempel være de mest omsatte aksjene på Oslo Børs, som utgjør Oslo Børs Hovedindeks.

Forvalteren prøver med andre ord å skape mer avkastning enn markedet til enhver tid.

Indeksfond

Indeksfond har som mål å gi deg avkastning til indeksen den blir sammenlignet mot. Sparer du for eksempel i et indeksfond som investerer i norske aksjer, vil avkastningen følge utviklingen på Oslo Børs Hovedindeks.

Siden forvalteren ikke aktivt prøver å skape avkastningen utover markedsutviklingen, utfører forvalteren færre handler og forholder seg mer passiv til fondets investeringer enn i et aktivt forvaltet aksjefond. Dette gjør fondene billigere enn aktivt forvaltede aksjefond.

Skal du velge aktive aksjefond eller indeksfond?

Du velger aktive aksjefond hvis du ønsker å oppnå høyere avkastning enn indeksen det sammenligner seg med. Dette betaler du ekstra for, noe som er grunnen til at aktive aksjefond ofte har høyere forvaltningskostnad. Husk at det ikke betyr at aktive aksjefond alltid gjør det bedre, men at de har dette som mål. De kan gjøre det langt bedre enn en indeks, men også langt dårligere enn indeksen.

Du kan også velge aktive aksjefond hvis du ønsker å investere i spesfikke bransjer, som for eksempel teknologi, helse, eller energi.

Du velger indeksfond hvis du ønsker å følge utviklingen i markedet, og vil ha så lave kostnader som mulig. Et godt indeksfond vil aldri gi mye mer eller mye mindre avkastning enn markedet. Hvis du kun skal ha ett fond du sparer i, vil et globalt indeksfond være en måte å spre pengene over hele verden.

Gå til neste steg i spareskolen: slik finner du fond som passer deg

Fortsatt blant de billigste på fond!

Ifølge en prisundersøkelse i februar 2024 , er det store forskjeller i pris når privatpersoner skal kjøpe fond.

Prisforskjellene kan utgjøre hele 233 599 kroner hvis du sparer over 30 år. Da er det godt å se at vi fortsatt er blant de billigste, så sitter du igjen med mer av sparepengene dine.

Last ned appen og kom i gang med fondssparing

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ta med deg sparingen på farta!

Start fondssparing på bussturen hjem, invester i aksjer fra sofakroken, eller sjekk feriekontoen din i et kjedelig møte.

Last ned i App StoreLast ned i Google Play
Download app QR code

Ta med deg sparingen på farta!

Start fondssparing på bussturen hjem, invester i aksjer fra sofakroken, eller sjekk feriekontoen din i et kjedelig møte.

Del din mening om spareskolen! Nyttig eller ei?

Kontakt oss

Vi har åpent 07-22 (10-18)

Ring 55 26 00 00Skriv til oss

© Sbanken – et konsept levert av DNB Bank ASA.