SøkLast ned appen

Hva er egentlig valutasikring av fond?

Valutasikring av fond kan sikre deg mot effekten av svingninger i valutakurser, og handler om å redusere risikoen av svingningene.

Når du sparer i et valutasikret fond, blir ikke fondet påvirket av opp- eller nedganger i valutakursen. Valutasikringen tar enkelt og greit bort risikoen med endringer i valutakursen.

Hvis du eier et globalt fond som for eksempel KLP AksjeGlobal Indeks, som er et populært fond blant kunder i Sbanken, vil avkastningen din målt i norske kroner bli svekket hvis den norske kronen blir sterkere (verdt mer). Hvis den norske kronen blir svakere (verdt mindre), vil derimot verdien på fondet øke, målt i norske kroner.

Når kronen er svak, ferieturen til utlandet blir dyrere, og du sparer i fond uten valutasikring, kan du altså trøste deg med at sparingen du har i fond øker målt i norske kroner.

Valutasikrede fond er ofte populære når kronen ser ut til å bli sterkere eller hvis kronen har vært svak over lengre tid, og du har en kortere sparehorisont, men på lang sikt jevner ofte valutaeffektene seg ut

Hvorfor blir fond påvirket av valutakursen?

Mange fond, som for eksempel globale indeksfond, eier aksjer i andre valutaer enn norske kroner. Indeksfond har typisk en stor andel aksjer i amerikanske selskaper, og verdien blir derfor påvirket av valutakursen til dollar.

Er det lurt å valutasikre fond?

Hvis du sparer langsiktig, trenger du som hovedregel ikke å spare i et valutasikret fond. Valutasikring koster litt ekstra, og svingningene i valutakurser har historisk sett jevnet seg ut over tid.

Hvis du sparer på kort sikt og tror at kronen vil styrke seg, kan du vurdere valutasikring. Husk at hvis du er usikker, bør du kontakte en av våre autoriserte investeringsrådgivere.

Gå videre til neste steg i spareskolen: slik finner du fond som passer deg.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ta med deg sparingen på farta!

Start fondssparing på bussturen hjem, invester i aksjer fra sofakroken, eller sjekk feriekontoen din i et kjedelig møte.

Last ned i App StoreLast ned i Google Play
Download app QR code

Ta med deg sparingen på farta!

Start fondssparing på bussturen hjem, invester i aksjer fra sofakroken, eller sjekk feriekontoen din i et kjedelig møte.

Apple Store badgeGoogle Play Store badge

Del din mening om spareskolen! Nyttig eller ei?

Kontakt oss

Vi har åpent 07-22 (10-18)

Ring 55 26 00 00Skriv til oss

© Sbanken – et konsept levert av DNB Bank ASA.