Hopp til innhold

Fast sparing i fond

Sparing skal ikke være vanskelig. Med en månedlig spareavtale i fond kan små beløp gjøre store drømmer til virkelighet. 

Start spareavtale i fond
ark

Enkelt å endre

Du kan når som helst stoppe trekk, hoppe over en måned, endre sparebeløp eller trekkdato.

to personer med snakkeboble

Fast sparing

Beløpet trenger ikke være stort. Minste beløp for en spareavtale er 300 kroner per trekk.

snakkeboble

Spar i det du vil

Velg en av fondspakkene våre, finn fond selv eller sjekk ut spareroboten.

Fast fondssparing - enda enklere

Med en månedlig spareavtale i fond kan du spare jevnt og trutt med minimal egeninnsats. Så fort du har startet avtalen, går den sin gang uten at du trenger å gjøre noe mer.

Nå har vi gjort det enda enklere å finne en ferdig fondspakke som passer for deg. Et par minutters innsats så er du i gang!

Finn fondspakke og kom i gang

Individuelt tilpassede spareråd

Synes du er det er vanskelig å velge fond? Vi har gjort det superenkelt for deg å komme i gang med fondssparing. Spareroboten finner fond for deg og setter opp en skreddersydd spareplan. Du trenger bare å svare på noen spørsmål som hjelper oss å finne ut hva som passer best for deg.

Med spareroboten sparer du som en proff - uten at du behøver å lære deg avansert finansteori. 

Få råd av spareroboten Sjekk om du sparer riktig

Etisk merking av fond

Vi merker de ulike fondene i fondslisten vår etter hvor etiske de er. På den måten kan du enkelt få en god innsikt i fondets etiske profil før du handler.

Etisk merking - sparing med samvittighet

Priser fond

  • Fondskonto 0,-
  • Kjøpsomkostninger 0,-
  • Salgsomkostninger 0,-
  • Årlig forvaltningshonorar fra 0,12 %
  • Årspris Indeksfond 0,06 %
  • Årspris Aktive fond 0,30 %
  • Årspris Rådgivning 0,40 %
  • Valutapåslag ved handel i fond notert i utenlandsk valuta 0,25 %
  • Minsteinnskudd i spareavtale 300,-
  • Minsteinnskudd i fond 300,-
Se priser for alle fond

Kundebeskyttelse

Som spare- og investeringskunde er du godt beskyttet av lovverket. Her finner du informasjon om din beskyttelse, hvordan vi integrerer etisk merking i investeringsrådgivning, i tillegg til retningslinjer og avtaler du må forholde deg til. Du kan også lese hva det vil si at Spareroboten er autorisert,

Kundebeskyttelse og retningslinjer verdipapir

Spørsmål om spareavtale

Hva er en spareavtale?

En spareavtale i Sbanken er fast månedlig sparing i fond. Gjennom en spareavtale kjøper du andeler i ett eller flere fond gjennom automatiske trekk. I nettbanken kan du når som helst endre sparebeløpet, trekkdato eller stoppe trekket. Minste beløp for en spareavtale er 300 kroner per trekk.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er fordelene ved sparing i fond?

Det er flere fordeler. Den viktigste grunnen er at du over tid vil oppnå en meravkastning i forhold til annen sparing. En annen fordel er at du ikke selv trenger å være ekspert på aksjer for å kunne delta i avkastningen aksjemarkedet gir over tid. Du overlater til profesjonelle forvaltere å kjøpe og selge verdipapirer for deg. Det kreves heller ikke store beløp for å spare i fond.

Minstebeløpet for fondssparing hos oss er 300 kroner ved engangskjøp, og 300 kroner ved spareavtaler. Sparing i fond er dessuten en enkel og billig vei til utenlandske aksjer.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Når er det best å kjøpe fondsandeler?

Det ideelle er å kjøpe når kursene er lave, eller markedet er i bunn. Dessverre er det slik at du ikke vet om markedet har nådd bunnen, før markedet igjen er på vei oppover. Det er gjort flere sammenligninger for å avdekke hvilken meravkastning du hadde fått, dersom du følger en indeks eller et marked gjennom ett helt år, og klarte å kjøpe på bunn og å selge på topp. Sammenligningene viser at meravkastningen ikke er på mange prosent, men da forutsettes det altså at du klarer å treffe markedet. I det lange løp vil derfor tidspunktet for investeringen spille mindre rolle. Faktisk så er kanskje den beste måten å dra fordel av disse svingningene å starte en spareavtale.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilken mulighet er det for at jeg kan tape pengene mine ved sparing i fond?

Jo lengre tidshorisont du har, desto lavere er risikoen. Selv om aksjemarkedet i perioder kan utvikle seg negativt, har markedet en positiv forventet langsiktig avkastning. Historikken viser det samme, men det er viktig å huske at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning.

Ved sparing i aksjefond er det derfor viktig å være langsiktig (minimum 4-5 år). I fond får du samtidig en risikospredning gjennom at fondet investerer i mange enkeltaksjer, i motsetning til å investere alt i én enkelt aksje. Velger du fond som også investerer bredt, både bransjemessig og geografisk, reduserer du risikoen ytterligere.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Er spareavtale like trygt som banksparing?

Spareavtale i fond og banksparing har ulike fordeler og ulemper.

Banksparing egner seg bra til kortsiktig oppbevaring av bufferkapital. Over lang tid kan du imidlertid forvente at banksparing gir liten eller ingen økt kjøpekraft på grunn av lav rente på innskudd, inflasjon og skatt.

En spareavtale i fond er mer risikabel, men det er forskjell på den langsiktige og den kortsiktige risikoen. Sparer du over år er det historisk større sannsynlighet for å få en mye bedre avkastning på sparepengene enn gjennom banksparing.

Hvilke fond en spareavtale investerer i vil også påvirker hvilke svingninger du må regne med at sparepengene dine vil ha. 

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Må jeg skatterapportere en spareavtale?

Sbanken utfører skatterapporteringen på fondene dine. Alt du må gjøre er å sjekke at skattemeldingen stemmer.

Hvordan skattes rentefond og aksjefond:

Rentefond:
Rentefond (obligasjons- og pengemarkedsfond) beskattes årlig, på samme måte som renteinntektene ved vanlig banksparing. Du skatter for renteinntektene fondet har hatt frem til 31.12. Eventuell kursgevinst eller kurstap som følge av renteendringer i markedet beskattes ikke før realisasjon.

Aksjefond:
Aksjefond bør stå på en aksjesparekonto. Da kan du kjøpe og selge fond innenfor kontoen uten å betale skatt. Du betaler først skatt når du tar pengene ut fra kontoen. Det er kun gevinsten du har hatt på anskaffelsesverdi som blir beskattet, fratrukket skjermingsfradrag. Om du skulle selge et fond med tap kan dette trekkes fra på skatten. 

Skjermingsfradraget og den utsatte skatten blir forklart nærmere under:

Skjermingsfradraget

For aksjefond er en del av avkastningen «skjermet» for beskatning. Når du innløser andeler i et aksje- eller kombinasjonsfond får du et såkalt skjermingsfradrag for hvert år du eier andelene. Kun den delen av avkastningen som overstiger skjermingsfradraget er skattepliktig. Det vil si at den risikofrie delen av avkastningen (skjermingsfradraget) vil være skattefri for deg som investor. Sparer du i bank, må du skatte 22 prosent årlig for hele renteinntekten.

Skattekreditt

Ettersom gevinsten ikke beskattes før det året du selger dine aksjer- eller kombinasjonsfond utsetter du skattebetalingen. Denne effekten kalles skattekreditt, og kan utgjøre en stor fordel over tid. Skattekreditt kan sammenlignes med et rentefritt lån fra staten. I stedet for at staten krever inn skatt hvert år, vil du få beholde pengene til du selger og kan få avkastning også på den delen som du låner av staten.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg spare i fond til barn hos Sbanken?

Det kan du, men sparingen må stå i ditt navn. Du kan opprette flere fondskontoer, og gjerne navngi hver konto med navn på barnet så blir det lettere å holde styr på.

Du kan ha inntil seks forskjellige fondskontoer, og starte egne spareavtaler på hver av dem hvis du vil. Du kan enkelt opprette en spareavtale i fond, med minstebeløp på 300 kroner per måned. Du kan velge en av våre anbefalte fondspakker, eller sette sammen selv. Fondspakken barnesparing passer ypperlig for sparing til barn dersom du tenker å spare i 5-10 år eller lenger. Du kan endre eller avslutte spareavtalen når du måtte ønske.

Fond har en høyere forventet avkastning enn sparing på bankkonto. Men du kan også starte en tradisjonell banksparing ved å opprette en fast overføring til ønsket konto.

Sparing i barnets navn
Det er ikke mulig å spare i barnets navn i Sbanken, men du kan gi kontoene og spareavtalene navnet til barnet. Både fondsandeler og innskudd kan overføres til barnet når det er fylt 18 år og har et eget kundeforhold i Sbanken.

Du kan lese mer om fordeler og ulemper med å spare i eget navn sammenliknet med sparing i barnets navn her

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.