Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Slik samarbeider vi med fondsforvalterne

Vi ser at kundene våre har stor interesse for ESG-området. Derfor synes vi det er viktig å ha en god og tett dialog med fondsforvalterne for å øke fokuset på bærekraft. 

Tilbakemeldinger fra kundene våre viser en betydelig interesse for bærekraftig sparing. Derfor merker vi alle fondene våre etter hvilke ESG-strategier forvalterne har. ESG står for Environmental, Social and Governance, og kan oversettes til norsk som miljø, sosiale og selskapsstyring. Dette kaller vi etisk merking eller bærekraftsmerking. Les mer om hva de ulike merkene betyr her.


Enkelt for forvalteren - enkelt for deg

Vårt mål som distributør av fond fra ulike fondsforvaltere, er å gi deg som kunde tilstrekkelig og sammenlignbar informasjon om fondenes ESG profil slik at du selv kan gjøre bærekraftige investeringer og klimasmarte valg. Mangfoldet av ESG-kriterier som brukes i næringslivet, kan gjøre det komplisert å velge bærekraftig. Derfor har vi tett dialog med forvalterne for å tydeliggjøre vår standard - hva vi vurderer som bærekraftige investeringsprosesser og ikke.


Signerer erklæring om bærekraftige investeringer

Alle fondsforvaltere som tilbyr fond på vår plattform, oppfordres til å signere en erklæring om bærekraftig investering kalt Declaration on Sustainable Investment. Her angir forvalteren hvilket nivå de mener fondet eller fondene deres skal tilhøre utifra de ESG-kriterien vi har satt. Deretter blir fondet eller fondene evaluert og merket av oss.


Hvis fondsforvalteren ikke signerer erklæringen om bærekraftige investeringer for et fond, vil fondet vises uten merking eller med en rød trekant. Kundedataene våre viser at det er lav interesse for å investere i fond merket med en rød trekant. Våre spareprodukter og vår sparerobot, gir kun råd om grønnmerkede fond, altså fond med ett eller to blader.


Avdekker brudd - går i dialog

Alle fond på vår distribusjonsplattform blir analysert av en tredjepartsleverandør hvert kvartal. Hvis vi som følge av denne analysen avdekker brudd og et fond dermed ikke lenger oppfyller kriteriene for bærekraftsmerkingen det har signert på gjennom ‘Decleration on Sustaianle Investment’, tar vi kontakt med fondsforvalteren. Avhengig av resultatet av dialogen, kan fondets bærekraftsmerking endres.


Dialog fremfor ekskludering

Vi mener at dialog med forvalterne er en bedre strategi enn å ekskludere fond. Når vi avdekker brudd på internasjonale standarder for bærekraft, Oljefondets eksklusjonskriterier eller våre egne ESG-kriterier, tar vi kontakt med forvalteren for å få en forklaring på hva som har skjedd. Resultatet kan være at forvalteren får press på seg til å rydde opp for å beholde en ønsker bærekraftsmerking. Et annet resultat kan være at forvalteren har gått inn i et selskap for å utøve aktivt eierskap og dermed heve bærekraftsstandarden. Uansett mener vi at disse dialogene er verdifulle for deg som kunde, og for å drive bransjen i en mer åpen og bærekraftig retning.