Hopp til innhold

Barnearbeid i Usbekistan

Gjennom Pooled Engagement prøver vi å bekjempe barnearbeid og tvangsarbeid i bomullsindustrien i Usbekistan.

Gjennom Pooled Engagement er vi i dialog med Cargill, Inc, et selskap som kjøper bomull fra Usbekistan.

Usbekistan er ett av landene i verden med utstrakt bruk av barnearbeid og tvangsarbeid i forbindelse med innhøstingen av bomull. Det Usbekistanske regime har i mange år vært en pådriver for å bruke skolebarn i innhøstingen av bomull.

I dialog med selskapet er fokuset på hvordan selskapet håndterer risikoen med tvangsarbeid og barnearbeid.

Selskapet må blant annet svare på følgende fire spørsmål:

1. Kan dere utdype status til innkjøp av bomull fra Usbekistan i forhold til hvordan dere sikrer at leverandørkjeden ikke tar i bruk barnearbeid og tvangsarbeid i innhøstingen?

2. I 2014 annerkjente dere at den statlige kontrollen over bomullsindustrien gjør at det er vanskelig å spore og overvåke hvor bomullen kommer fra. Er det gjort noen endringer som gjør at det er lettere å spore hvor bomullen kommer fra siden da?

3.  Vi forstår at selskapet deltar i ulike industriinitiativ som for eksempel Better Cotton Initiative (BCI). Kan dere gi oss en oppdatering over aktiviteter og planer dere deltar i sammen med BCI for å rapportere om barnearbeid og tvangsarbeid i Usbekistan for 2017?

4. Kan dere utdype hvilken dialog dere har med regjerningen i Usbekistan om problemene som er observert av ILO (International Labour Organization) i 2017?

Spørsmål om selskapspåvirkning

Hvordan kan jeg unngå å spare i selskaper som bryter grunnleggende prinsipper for samfunnsansvar?

Vi rødmerker fond der fondet investerer i selskaper som bryter med grunnleggende retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer.

Du kan sjekke den etiske merkingen på fondene i fondslisten før du bestemmer deg for hva du vil spare i. Da kan du enkelt unngå fond som er merket rødt, med symbolet rød varseltrekant i fondslisten.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvorfor engasjerer Sbanken seg i selskapspåvirkning når banken ikke har egne finansielle interesser i selskapene?

Sbankens engasjement for å bedre verstingselskaper er en viktig videreføring av bankens arbeid rundt samfunnsansvar og etisk merking av fond.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan velger Ethix ut hvilke selskaper de anbefaler Sbanken å gå i dialog med?

I Sbankens arbeid med etisk merking er det Ethix som månedlig gjennomlyser alle fondene vi tilbyr. Ethix gjennomlyser også fond for andre banker og finansinstitusjoner. Gjennom analysearbeidet identifiserer Ethix hvert år en rekke internasjonale selskaper som bryter med ulike FN-konvensjoner. Ethix produserer en liste med cirka 30 selskaper hvert kvartal som Sbanken kan velge å gå i dialog med.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er Pooled Engagement?

Pooled Engagement er flere banker og finansinstitusjoner som går sammen for felles påvirkning av verstingselskaper. Ethix har etablert og tilbyr Pooled Engagement, det vil si at Ethix tar arbeidet med å avdekke verstingselskaper og kontakte dem på vegne av flere banker og finansinstitusjoner, deriblant Sbanken.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er ISS-Ethix?

ISS-Ethix, Institutional Shareholder Services Inc., er verdens ledende leverandør av eierstyring og ansvarlig investering. Institusjonelle kunder vender seg til ISS for å anvende sine retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse, identifisere miljø-, sosial og styringsrisiko, og administrere de fullstendige stemmerettbehovene sine for fullmektig på global basis.

ISS kjøpte opp det svensk Ethix i 2015. 

ISS-Ethix tilbyr:

  • Høykvalitetsprodukter for strategi, forskning, screening og engasjement
  • Eksperter innen SRI, miljø, menneskerettigheter, arbeidsstandarder, korrupsjon og kontroversielle våpen
  • Daglig oppdateringer av porteføljene, i samsvar med ESG-kriteriene
  • Siste bedriftsanalyse og dialog
  • High-touch klienttjeneste, med direkte tilgang til ISS-Ethix-eksperter, analytikere og rådgivere
Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.