Hopp til innhold

Avskoging i Brasil

Gjennom Pooled Engagement er Sbanken i dialog med selskap som driver med avskoging i Brasil.

Gjennom Pooled Engagement er vi i dialog med JBS SA, et større selskap som får levert kjøtt fra Brasil.

I dialogen er det fokus på sosiale og miljømessige forhold på de store gårdene som leverer kjøtt til selskapet. Selskapet har etter påtrykk publisert ut en bærekraftsrapport for 2016, noe som gir større innblikk i hva selskapet gjør for å ivareta arbeidstakernes helse og sikkerhet, og hvilket fokus de har på å beskytte naturresurser i sin verdikjede.

Dialogen er nå i større grad rettet mot påstander om at selskapet benytter seg av leverandører som beskyldes for avskoging. Det er også påstander om helse- og sikkerhetsbrudd på selskapets fabrikker. Til slutt er Ethixs gjort oppmerksomme på anklager om at selskapet benytter seg av bestikkelser. Fra selskapet bes det om svar på følgende spørsmål:

1. Det brasilianske institutet for miljø og fornybare naturressurser (IBAMA) beskylder selskapet for kjøp av storfe fra gårder som beskyldes for avskoging. Kan vi få selskapets egne interne undersøkelser på hvorvidt påstandene stemmer?

2. Kan vi få en oppdatering i hva selskapet gjør for å spore indirekte leverandører for å unngå at storfe fra gårder som truer regnskogen går inn i forsyningskjeden?

3. Hvordan har selskapet forbedret sin anti-korrupsjonspolitikk siden mai 2017?

4. Selskapet har gitt bestikkelser til nærmere 1900 brasilianske offentlige tjenestemenn. Har selskapet gjort noe for å gjøre de ansvarlige for disse bestikkelsene ansvarlige for regelbruddene?

Spørsmål om selskapspåvirkning

Hvordan kan jeg unngå å spare i selskaper som bryter grunnleggende prinsipper for samfunnsansvar?

Vi rødmerker fond der fondet investerer i selskaper som bryter med grunnleggende retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer.

Du kan sjekke den etiske merkingen på fondene i fondslisten før du bestemmer deg for hva du vil spare i. Da kan du enkelt unngå fond som er merket rødt, med symbolet rød varseltrekant i fondslisten.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvorfor engasjerer Sbanken seg i selskapspåvirkning når banken ikke har egne finansielle interesser i selskapene?

Sbankens engasjement for å bedre verstingselskaper er en viktig videreføring av bankens arbeid rundt samfunnsansvar og etisk merking av fond.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan velger Ethix ut hvilke selskaper de anbefaler Sbanken å gå i dialog med?

I Sbankens arbeid med etisk merking er det Ethix som månedlig gjennomlyser alle fondene vi tilbyr. Ethix gjennomlyser også fond for andre banker og finansinstitusjoner. Gjennom analysearbeidet identifiserer Ethix hvert år en rekke internasjonale selskaper som bryter med ulike FN-konvensjoner. Ethix produserer en liste med cirka 30 selskaper hvert kvartal som Sbanken kan velge å gå i dialog med.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er Pooled Engagement?

Pooled Engagement er flere banker og finansinstitusjoner som går sammen for felles påvirkning av verstingselskaper. Ethix har etablert og tilbyr Pooled Engagement, det vil si at Ethix tar arbeidet med å avdekke verstingselskaper og kontakte dem på vegne av flere banker og finansinstitusjoner, deriblant Sbanken.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er ISS-Ethix?

ISS-Ethix, Institutional Shareholder Services Inc., er verdens ledende leverandør av eierstyring og ansvarlig investering. Institusjonelle kunder vender seg til ISS for å anvende sine retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse, identifisere miljø-, sosial og styringsrisiko, og administrere de fullstendige stemmerettbehovene sine for fullmektig på global basis.

ISS kjøpte opp det svensk Ethix i 2015. 

ISS-Ethix tilbyr:

  • Høykvalitetsprodukter for strategi, forskning, screening og engasjement
  • Eksperter innen SRI, miljø, menneskerettigheter, arbeidsstandarder, korrupsjon og kontroversielle våpen
  • Daglig oppdateringer av porteføljene, i samsvar med ESG-kriteriene
  • Siste bedriftsanalyse og dialog
  • High-touch klienttjeneste, med direkte tilgang til ISS-Ethix-eksperter, analytikere og rådgivere
Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.