Lukk

For at skandiabanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes også til trafikkmåling. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 2.3 og lavere, eller Internet Explorer 8 og lavere.

Les mer om nettleserstøtte

Slik jobber vi for å oppnå gode etiske investeringer

Sbanken er en formidler av fond. Her kan du handle i ulike norske og utenlandske fond. Vårt mål er å gi deg informasjon slik at du kan ha fokus på etikk når du investerer i fond. 

Selv om vi ikke er en fondsforvalter kan vi likevel være med å påvirke hvilke selskaper ulike forvaltere investerer i. Alle forvaltere som tilbyr sine fond i nettbanken vår blir gjort kjent med hvilke krav vi stiller til dem som forvalter.

Hvilke krav stiller vi til fondsforvaltere?

I vår daglige drift følger banken FN's 'Global Compact'. Dette er ti prinsipper som omhandler områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Vi vurderer, screener og gir fond etisk merking i forhold til FNs 'Global Compact'UNPRI og opp mot Oljefondet sin svarteliste. Statens pensjonsfond utland, Oljefondet, har en liste over selskaper som de mener bryter med grunnleggende etiske prinsipper. De er:

  • Menneskerettigheter, for eksempel drap, tortur, barnearbeid
  • Utslipp av klimagasser
  • Annen alvorlig miljøskade
  • Korrupsjon

Vi forventer at forvaltere som tilbyr fondene sine via oss involverer ESG-hensyn i forvaltningen sin. ESG står for "Environmental, Social and Governance", oversatt til norsk blir dette "Miljø, sosiale- og eierskapsstyring". Eierskapsstyring betyr at en forvalter som eier av et selskap kan stille krav til selskapet. 

Forvaltere som har ESG-fokus skal legge særlig vekt på disse forholdene når de vurderer å investere i et selskap. Forvaltere kan benytte eksklusjon og eierskapspåvirkning for å påvirke et selskap. Et fond kan inneholde et 'uheldig selskap, men unngå å bli rødmerket. Forvalteren kan unngå rødmerking ved å dokumentere til oss at de prøver å påvirke selskapet i positiv retning gjennom eierskapsstyring.

Ved å støtte FNs Global Compact støtter vi en rekke internasjonale konvensjoner og initiativ.

Hvilken dialog har vi med forvaltere?

  • Vi sender brev til alle forvaltere der vi informerer om vår etiske merking og hva vi forventer av dem for at de skal få ett eller to blad.
  • Når vi avdekker at et fond har investert i et selskap som vil gi en rødmerking, tar vi kontakt med forvalter.
  • Basert på tilbakemelding og dokumentasjon fra forvaltere vurderer vi hvilken merking fondet skal ha.
    Eksempel på dialog med forvalter kan du lese her.

Vi påvirker også selskaper direkte

Sbanken er en bank for norske privatkunder. Vi har ikke utlån til bedrifter, og vi er heller ikke med å finansiere prosjekter verken i Norge eller i utlandet. 

 Nytt fra 2017 er at vi gjennom SS ETHIX, bentytter makten vår til å påvirke selskaper direkte. Hvert år identifiserer ISS ETHIX en rekke internasjonale selskaper som bryter med ulike FN-konvensjoner. Sbanken går ved hjelp av Ethix og Pooled Engagement i dialog med disse selskapene. 

Hva er målet med etisk merking av fond?

Etisk merking er et informasjonsverktøy som sier noe om et fonds etiske profil. Etikk er et krevende område, og det vil alltid være mange ulike meninger om hva som er etisk forsvarlig. Vi vil at du til enhver tid skal vite hva slags fond du investerer i, slik at du selv kan ta valg du mener er riktig. Ved å merke enkelte fond med en rød varseltrekant, håper vi å kunne påvirke forvaltere til å ikke investere i slike selskaper, og gi deg forbrukermakt i forhold til hva du investerer i.

Et kontinuerlig arbeid
Merking av fond og oppfølging av forvaltere er et kontinuerlig arbeid. Målet vårt er at vi skal bli best i verden på dette. Vi tar gjerne imot dine innspill rundt dette viktige arbeidet.

(Publisert 11.06.14 12:37 - Oppdatert 11.06.14 12:48)