Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Slik jobber vi for å oppnå gode etiske investeringer

Gjennom Sbanken-konseptet kan du handle i ulike norske og utenlandske fond. Vi er opptatt av at du skal ha best mulig informasjon for å gjøre gode etiske valg når du investerer i fond.

Selv om vi i Sbanken-konseptet ikke er en fondsforvalter selv, kan vi likevel påvirke hvilke selskaper forvalterne investerer i. Vi stiller tydelige krav til alle forvaltere som tilbyr sine fond gjennom oss.

Hvilke krav stiller vi til fondsforvaltere?

Vi legger de ti prinsippene i FNs Global Compact til grunn for alt vårt arbeid. Disse prinsippene omfatter omhandler områdene menneskerettigheter, miljø og anti-korrupsjon. Når vi gir fond etisk merking legger vi i tillegg til grunn prinsipper for ansvarlige investeringer (Principles for Responsible Investment (PRI)) og listen over selskap som er utelukket fra Statens pensjonsfond utland.

Forvaltere som legger ESG-hensyn til grunn skal legge særlig vekt på disse forholdene når de vurderer å investere i et selskap. Eksklusjon og eierskapspåvirkning er virkemidler som kan benyttes for å påvirke.

Når vi merker fondene vi tilbyr tar vi hensyn til hva forvalteren gjør for å forsøke å påvirke et selskap i positiv retning gjennom aktiv eierskapsstyring. Det betyr at et fond kan inneholde et selskap som ikke innfrir etiske kravene, men likevel ikke bli merket som uetisk så lenge forvalteren kan dokumentere aktiv eierskapsstyring.

Dialog med forvaltere

Vi sender brev til alle forvaltere der vi informerer om vår etiske merking og hva vi forventer av dem for at de skal få ett eller to grønne blader i vår merking.
Når vi avdekker at et fond har investert i et selskap som bryter med grunnleggende retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer, tar vi kontakt med forvalter. Basert på tilbakemelding og dokumentasjon fra forvaltere vurderer vi hvilken merking fondet skal ha.

Vi påvirker også selskaper direkte

Sbanken-konseptet bruker såkalt pooled engagement for å påvirke selskaper i retning av bærekraftige retningslinjer og adferd. Dette arbeidet skjer gjennom vår samarbeidspartner ISS-ESG, som stemmer på vegne av oss.

Siden vi ikke har egne finansielle interesser i enkeltselskaper, gir dette oss en påvirkningskraft vi ellers ikke hadde hatt.

 

Skjema etisk merking

Skjema til forvaltere / Fund Managers:

Declaration on Sustainable Investments (PDF)

Fondspakker med etisk merking

Alle de ferdige fondspakkene våre innholder kun fond med ett eller to blader. Fondspakkene er tilpasset ulike sparebehov, slik at du kan finne den pakken som passer best for deg.  

Sjekk ut fondspakkene