SøkLast ned appen

Hva er risikoen med sparing i fond, og hvor lenge bør jeg spare?

Hvor stor risiko et fond har, kan variere mye. På grunn av variasjon i risiko, vil det også variere hvor lenge du bør spare.

Mange forbinder fonds- og aksjemarkedet med uro og usikkerhet. Men selv om aksjemarkedet svinger i verdi, gir fondssparing høyere forventet avkastning enn en sparekonto i banken.

Hva er risikoen i et fond?

Risikoen indikerer sjansene for at verdien på fondet svinger, og hvor mye verdien svinger.

Risikoen i et fond kan variere mye. Likviditetsfond er fondene med lavest risiko. Obligasjonsfond har litt høyere risiko og forventet avkastning enn et likviditetsfond (tidligere kalt pengemarkedsfond). Kombinasjonsfond, som investerer i både aksjer og rentepapirer (investeringer i gjelden til selskaper, kommuner, og stater) ligger midt på treet. Aksjefond, inkludert indeksfond, er fondstypene med høyest risiko. Enkeltaksjer derimot, har høyere risiko og høyere potensiell avkastning enn aksjefond.

Årsaken til at det er lavere risiko i aksjefond enn enkeltaksjer er at fondet investerer i flere aksjer (minst 16, men ofte over 1000). Fondet blir derfor mindre påvirket av verdisvingninger i enkeltselskaper.

Du kan lese mer om de forskjellige fondstypene her.

Forskjellig risiko i samme type fond

Det kan også være forskjellig risiko i samme fondstype. Et aksjefond som investerer over hele verden (kalt globale aksjefond) vil ofte ha en lavere risiko enn et aksjefond som investerer i en bestemt bransje eller region. Grunnen til dette er at det globale fondet sprer (også kalt diversifiserer) investeringene på flere bransjer og regioner, som gjør det mindre sensitivt for svigninger i enkeltbransjer eller regioner.

Erfaringer viser at markedet stiger over lengre tid, mens svingningene kan være store på kort sikt jo høyere risiko et fond har. Risikoen blir derfor lavere med en lang tidshorisont på sparingen.

Graf som viser risiko i forskjellige fondstyper

Risiko i fond: Risiko og mulig avkastning for forskjellige fondstyper. Foto: Sbanken/DNB.

Risikomerking av fond

Alle fond du kan kjøpe i Sbanken-konseptet har en merking som forteller noe om forholdet mellom risiko og mulig avkastning. Skalaen starter på 1 og går opp til 7. Høyere nummer betyr at fondet har hatt høyere historiske svingninger, men også høyere potensiell avkastning.

Risikoindikatoren finner du når du skal velge fond i appen, og du kan filtrere listen på hvilken risiko fondene har.

Gå videre til neste steg i spareskolen: slik finner du fond som passer deg!

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ta med deg sparingen på farta!

Start fondssparing på bussturen hjem, invester i aksjer fra sofakroken, eller sjekk feriekontoen din i et kjedelig møte.

Last ned i App StoreLast ned i Google Play
Download app QR code

Ta med deg sparingen på farta!

Start fondssparing på bussturen hjem, invester i aksjer fra sofakroken, eller sjekk feriekontoen din i et kjedelig møte.

Del din mening om spareskolen! Nyttig eller ei?

Kontakt oss

Vi har åpent 07-22 (10-18)

Ring 55 26 00 00Skriv til oss

© Sbanken – et konsept levert av DNB Bank ASA.