SøkLast ned appen

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond består av aksjer, men inneholder også obligasjoner og rentefond for å gi noe lavere risiko.

Kombinasjonsfond inneholder både obligasjoner og aksjer. Obligasjoner har lavere risiko enn aksjer, og investerer i såkalt langsiktige rentepapirer. Med andre ord investerer obligasjoner i gjelden til stater eller selskaper.

Denne typen fond gir gode muligheter for tilpasning av hvor stor risiko du ønsker å ta, uten at du selv må sette sammen en portefølje av rentefond og aksjefond.

Det finnes ulike kombinasjoner med stor eller liten andel aksjefond. Jo høyere andel aksjer i kombinasjonsfondet, jo høyere forventet avkastning og risiko. Kombinasjonsfond har ofte et tall inkludert i fondsnavnet. Det kan for eksempel stå «50» på slutten av navnet. Dette betyr at andelen aksjer i fondet er på 50 %.

Kombinasjonsfond passer for deg som skal spare i mer enn tre år.

Graf som viser risiko i kombinasjonsfond mot andre fondstyper

Risiko i forskjellige fondstyper: Kombinasjonsfond kombinerer aksjer og obligasjoner for å gi noe lavere risiko enn aksjefond. Foto: Sbanken/DNB.

Kombinasjonsfond og aksjesparekonto

For å kunne plassere fond på en aksjesparekonto, må fondet inneholde minst 80% aksjer. Kombinasjonsfond vil derfor i flere tilfeller ikke kunne plasseres på en aksjesparekonto.

For å dra nytte av skattefordelene som aksjesparekonto gir, vil flere heller velge å ha en kombinasjon av rene aksjefond og rene obligasjonsfond i sparingen sin. På den måten kan du plassere aksjefondene på en aksjesparekonto og obligasjonsfondene på en vanlig fondskonto.

Gå videre til neste steg i spareskolen: slik finner du fond som passer deg

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ta med deg sparingen på farta!

Start fondssparing på bussturen hjem, invester i aksjer fra sofakroken, eller sjekk feriekontoen din i et kjedelig møte.

Last ned i App StoreLast ned i Google Play
Download app QR code

Ta med deg sparingen på farta!

Start fondssparing på bussturen hjem, invester i aksjer fra sofakroken, eller sjekk feriekontoen din i et kjedelig møte.

Apple Store badgeGoogle Play Store badge

Del din mening om spareskolen! Nyttig eller ei?

Kontakt oss

Vi har åpent 07-22 (10-18)

Ring 55 26 00 00Skriv til oss

© Sbanken – et konsept levert av DNB Bank ASA.