SøkLast ned appen

Høyrentefond

Høyrentefond investerer i rentepapirer med høy risiko. Det betyr at fondet låner ut penger til ulike selskaper for eksempel innen oljebransjen, shipping og eiendom.

Høyrentefond, også kalt High Yield-fond, investerer i rentepapirer som kalles selskapsobligasjoner. Sagt på en annen måte er det som å gi lån til selskapene. Både høyrentefond og obligasjonsfond investerer i selskapsobligasjoner, men der obligasjonsfond investerer i lån med lavere risiko, investerer høyrentefond i selskaper med høyere risiko.

Selskapene som høyrentefondene investerer i har lavere kredittkvalitet, noe som gir en høyere risiko. Dette betyr imidlertid høyere forventet avkastning.

Høyrentefond kan i perioder svinge like mye som et aksjefond, men som regel er det forventet å svinge litt mindre enn aksjefond. Her bør du likevel ha omtrent samme investeringshorisont som med et aksjefond, siden avkastningen kan svinge en del - fondene passer altså for sparing i mer enn 5 år.

Graf som viser risiko i aksjefond og høyrentefond mot andre fondstyper

Risiko i forskjellige fondstyper: Et høyrentefond er en type fond med en risikoprofil og forventet avkastning som ligner på aksjefond. Foto: Sbanken/DNB.

Høyrentefond og aksjesparekonto

For å kunne plassere fond på en aksjesparekonto, må fondet inneholde minst 80% aksjer. Høyrentefond kan derfor ikke plasseres på en aksjesparekonto. Denne fondstypen må plasseres på en fondskonto, og det beregnes skatt på gevinst når du selger fondet.

Gå videre til neste steg i spareskolen: lær mer om valutasikring av fond

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ta med deg sparingen på farta!

Start fondssparing på bussturen hjem, invester i aksjer fra sofakroken, eller sjekk feriekontoen din i et kjedelig møte.

Last ned i App StoreLast ned i Google Play
Download app QR code

Ta med deg sparingen på farta!

Start fondssparing på bussturen hjem, invester i aksjer fra sofakroken, eller sjekk feriekontoen din i et kjedelig møte.

Apple Store badgeGoogle Play Store badge

Fant du det du lette etter?

Kontakt oss

Vi har åpent 07-22 (10-18)

Ring 55 26 00 00Skriv til oss

© Sbanken – et konsept levert av DNB Bank ASA.