SøkLast ned appen

Betaler jeg noe får spare i fond?

Kostnader med sparing i fond kan føles forvirrende. Hva du betaler kan variere mye fra fond til fond. Kostnaden er derfor oppgitt i en årlig prosentsats, så blir det enklere for deg å sammenligne hva du betaler for de forskjellige fondene.

Prosentsatsen forteller deg hva den årlige kostnaden er på fondene du eier. Et fond kan variere fra så lite som 0,12 prosent i årlig kostnad, til over 2 prosent. I tillegg kommer en fast, lav årspris for å ha fond hos oss.

Når du handler fond får du oppgitt den totale kostnaden i prosent, og du kan også se den i fondslisten når du velger fond i appen.

Hvorfor varierer prisen på fondene?

Noen fondstyper er billigere enn andre. Et indeksfond vil for eksempel være billigere enn et aktivt forvaltet fond. Årsaken til dette er at det er dyrere å forvalte et aktivt fond fordi fondet har en forvalter som hele tiden prøver å få høyere avkastning enn markedet de investerer i.

Du kan lese mer om aksjefond og indeksfond her.

Hva betaler jeg for fond hos Sbanken-konseptet?

Sbanken-konseptet er levert av DNB, og den totale fondskostnaden fordeles mellom fondsforvalteren (forvaltningskostnad) og DNB som distributør.

I tillegg til kostnaden fondsforvalteren skal ha, tar vi en fast, lav årspris.

Kostnader til forvalteren av fondet

Kostnaden til forvalter, eller forvaltningskostnaden, er kostnaden du betaler til forvalter for at de administrerer og forvalter fondet. I motsetning til kostnader for varer og tjenester, hvor du betaler med kort eller faktura, blir forvaltningskostnaden beregnet og fratrukket hver dag, noe som utgjør 1/365-del av den årlige prosentsatsen. Verdien av fondene dine som du ser i nettbanken er allerede fratrukket denne kostnaden.

I flere tilfeller får DNB en andel av forvaltningskostnaden tilbake fra forvalter siden vi selger fond på vegne av dem. Det kalles returprovisjon og ble tidligere mottatt som betaling for at vi skulle kunne drifte og forbedre fondsplattformen. Nå betaler vi hele returprovisjon tilbake til kundene i Sbanken-konseptet og tar heller en fast lav pris direkte fra kundene.

Fortsatt blant de billigste på fond!

Ifølge en prisundersøkelse i februar 2024, er det store forskjeller i pris når privatpersoner skal kjøpe fond.

Prisforskjellene kan utgjøre hele 233 599 kroner hvis du sparer over 30 år. Da er det godt å se at vi fortsatt er blant de billigste, så sitter du igjen med mer av sparepengene dine.

Last ned appen og kom i gang med fondssparing

Fast årspris

Årsprisen vår er den årlige kostnaden du betaler til DNB for å ha fondene dine i Sbanken-konseptet. Satsen du betaler avhenger av om fondet er indeksfond eller aktivt fond. Hvis du har fått et spareråd en rådgiver, vil rådgivningshonoraret erstatte årsprisen for indeksfond og aktive fond.

Årsprisen blir trukket en gang i kvartalet. Det skjer samtidig som vi tilbakebetaler returprovisjonen vi får av forvalter til deg.

Du kan se de oppdaterte prisene våre nedenfor.

Resultatbasert honorar til forvalter

Noen fond har noe som heter resultatbasert honorar, som du må betale i tillegg til det faste forvaltningshonoraret. Denne kostnaden går til forvalter hvis fondet gjør det bedre enn et referansepunkt bestemt av forvalteren. Du kan se om et fond har resultatbasert honorar i nøkkelinformasjonen om fondet.

Kostnaden er ikke skjult, og vil være en del av totalkostnaden du får opp i fondslisten og når du handler fond.

Transaksjonskostnader i et fond

Fond har også transaksjonskostnader. Dette er kostnader relatert til kjøp og salg av verdipapirer som forvalter gjør på vegne av deg i fondet. Det kan for eksempel være skatter og avgifter, kostnader i forbindelse med valutatransaksjoner og handel. Kostnaden belastes på samme måte som forvaltingsavgiften og er allerede fratrukket verdien du ser i nettbanken.

Transaksjonskostnadene i fond vil alltid være de samme uavhengig av hvilken bank du har fondet hos.

Kjøps- og salgskostnader i fond

Noen tilbydere av fond tar også kjøps- og salgskostnader. Dette er kostnader som blir trukket i forbindelse med at du som kunde kjøper eller selger fondsandeler.

Du kan ikke handle fond med denne kostnaden gjennom Sbanken-konseptet. Du kan derfor være trygg på at det ikke blir trukket kjøps- og salgskostnader når du handler fond hos oss.

Last ned appen og kom i gang med fondssparing!

Priser fondssparing

Se alle priser

Fondskonto

0 kr

Kjøpsomkostninger

0 kr

Salgsomkostninger

0 kr

Valutapåslag ved handel i fond notert i utenlandsk valuta

0,25 %

Plattformhonorar

Indeksfond

0,10 %

Aktive fond

0,30 %

Fond med rådgivning

0,40 %

I tillegg kommer forvaltningshonorar til de ulike fondsforvalterne. En del av forvaltningshonoraret blir tilbakebetalt til deg.

Priseksempel indeksfond: 0,20 % til forvalter, 0,10 % til deg og 0,10 % til Sbanken-konseptet. Totalkostnad blir 0,20 %.

Priseksempel aktivt aksjefond: 1,50 % til forvalter, 0,75 % til deg og 0,30 % til Sbanken-konseptet. Totalkostnad blir 1,05 %.

Ta med deg sparingen på farta!

Start fondssparing på bussturen hjem, invester i aksjer fra sofakroken, eller sjekk feriekontoen din i et kjedelig møte.

Last ned i App StoreLast ned i Google Play
Download app QR code

Ta med deg sparingen på farta!

Start fondssparing på bussturen hjem, invester i aksjer fra sofakroken, eller sjekk feriekontoen din i et kjedelig møte.

Del din mening om spareskolen! Nyttig eller ei?

Kontakt oss

Vi har åpent 07-22 (10-18)

Ring 55 26 00 00Skriv til oss

© Sbanken – et konsept levert av DNB Bank ASA.