SøkLast ned appen

Hvordan tjener jeg penger med fondssparing?

Når du kjøper fond, tjener du penger når du kan selge fondet med gevinst. Men hvordan øker et fond i verdi?

Hvordan avkastning oppnås i fond vil avhenge av hva fondet investerer i. Nedenfor kan du lese mer om hvordan forskjellige typer fond stiger i verdi.

Aksjefond, inkludert indeksfond

I et aksjefond består avkastningen av både utbytte og kursstigninger fra aksjene fondet investerer i.

Utbytte

Hvis et selskap i fondet går med overskudd, kan selskapet velge å betale ut en del av overskuddet til aksjonærene. Dette kalles et utbytte, og i dette tilfellet betales utbyttet til fondet. Vanligvis reinvesterer fondet utbyttet ved å kjøpe flere aksjer, og fondet vil derfor få en høyere verdi - noe du ser som avkastning i nettbanken.

Kursstigning - en stigning i verdi

I aksjefond kan du også tjene penger hvis verdien på aksjene i fondet øker i verdi (kursstigning). En økning i aksjekursen kan skje når markedet tror på en positiv utvikling i selskapene fondet investerer i, for eksempel hvis selskapet annonserer et samarbeid som er forventet å gi økte inntekter i fremtiden.

Andre ytre faktorer som pengepolitikk, konkurrenter og rykter kan også spille inn på kursen til selskapene i et fond.

Rentefond og obligasjonsfond

I rente- og obligasjonsfond investerer fondet i gjelden (obligasjoner og sertifikater) til ulike virksomheter, som private selskaper, kommuner eller stater. Enkelt forklart vil fondet fungere som utlåner og avkastningen fondet får vil bestå av regelmessige renteutbetalinger fra fondets investeringer og/eller kurssvingninger på verdipapirene.

Over tid har det vist seg at aksjefond har gitt høyere avkastning enn rente- eller obligasjonsfond. Til gjengjeld må du også forvente større svigninger i verdien i aksjefond. Forholdet mellom hvor stor avkastning du kan få, hvor lenge du skal spare, og risikoen til et fond kan du lese mer om her.

Gevinsten får du når du selger fondene

Når du har nådd sparemålet ditt og trenger pengene - enten du sparer langsiktig til pensjon, barn, eller noe helt annet - kan du selge fondene dine.

Gevinsten din er avkastningen fondene har hatt over alle årene du har spart, enten avkastningen kommer fra utbytter, kurssvigninger, eller begge deler.

En av faktorene som påvirker hvor mye avkastning du kan forvente i et fond er risiko.

Gå videre til neste steg i spareskolen: hva er risikoen med sparing i fond?

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ta med deg sparingen på farta!

Start fondssparing på bussturen hjem, invester i aksjer fra sofakroken, eller sjekk feriekontoen din i et kjedelig møte.

Last ned i App StoreLast ned i Google Play
Download app QR code

Ta med deg sparingen på farta!

Start fondssparing på bussturen hjem, invester i aksjer fra sofakroken, eller sjekk feriekontoen din i et kjedelig møte.

Del din mening om spareskolen! Nyttig eller ei?

Kontakt oss

Vi har åpent 07-22 (10-18)

Ring 55 26 00 00Skriv til oss

© Sbanken – et konsept levert av DNB Bank ASA.