Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Viktig informasjon for kunder bosatt utenfor Norge

Sbanken har begrensede muligheter til å tilby tjenester til personer bosatt i visse jurisdiksjoner - for eksempel kan Sbanken ikke tilby tjenester knyttet til handel med verdipapirer til personer bosatt i USA.

Sbanken forbeholder seg retten til å avstå fra å tilby tjenester dersom banken mener at slike tjenester kan stride mot lover og regler i enhver fremmed jurisdiksjon.

For mer informasjon er du velkommen til å kontakte kundesenteret vårt på telefon +47 55 26 00 00.

Important information for customers residing outside Norway

Sbanken has limited possibilities to provide services to customers residing in certain jurisdictions – for example, no services relating to securities transactions are offered to persons residing in the United States.

Sbanken reserves the right to abstain from providing services if, at Sbankens's sole discretion, such provision of services violates any rules and regulations in any foreign jurisdiction.

For further information, please contact customer support at +47 55 26 00 00.