Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Tall som teller - Sbankens ESG-mål

For å styre vårt bærekraftsarbeid i riktig retning, har vi satt oss noen konkrete mål på de områdene vi vurderer som vesentlige for banken og våre interessenter.


I tråd med vesentlighetsanalysen og bankens ESG-rammeverk, har vi satt oss noen konkrete mål for kjønnsbalanse, reduksjon av egne klimautslipp, grønne billån, kundenes sparing i fond med positiv etisk profil, andel leverandører som signerer bankens «Egenerklæring vedrørende leverandørenes samfunnsansvar» og andel medarbeidere som gjennomfører digitale kurs i personvern, informasjonssikkerhet og etikk, herunder korrupsjon.

Kort sikt er definert som mål innen 3 år, mellomlang sikt innen 8 år og lang sikt innen 25 år.

Måleparameter.JPG

Les mer om likestilling og kjønnsbalanse her.