SøkLast ned appen

Framgang sammen

Vi i Sbanken ønsker å gjøre en forskjell gjennom stiftelsen Framgang sammen. Målet vårt er å hjelpe barn og unge som opplever utenforskap.

Inkludering

Vi støtter prosjekter som jobber for å hindre utenforskap.

Involvering

Vi støtter prosjekter hvor ungdom involverer andre ungdommer.

Framtid

Vi støtter prosjekter som jobber for å skape en trykk framtid.

Prosjektstøtte over tre år

I løpet av stiftelsens femårige levetid, har vi lært at selv ildsjeler trenger forutsigbarhet. Vi har lært at mye ressurser som kunne vært brukt på barn og unge, går med til finne støttespillere og skrive søknader. Det vil vi gjøre noe med. Derfor har vi lagt ned den åpne søknadsportalen og laget en ny tildelingsmodell.

Prosjektene vi har valgt ut i år er garantert støtte i tre år framover. Neste tildelingsrunde blir i 2024.

Gjeng med smilende ungdommer tar selfie

Inkluderingsprosjekter som Framgang sammen støtter

Vi støtter prosjekter som bidrar positivt til barn og unges utvikling og samfunnsintegrering. Målet er et trygt og godt samfunn hvor barn og unge ikke skal oppleve å stå utenfor. Vi støtter tiltak som:

  • Aktiverer og involverer barn og unge i Norge.
  • Fremmer likestilling og likebehandling uavhengig av religion, kjønn, helse, seksuell orientering eller etnisk bakgrunn.
  • Utvikler kunnskaper og/eller ferdigheter på en involverende måte.
  • Gir barn og unge mulighet til å sosialisere seg og møte nye venner.
  • Bidrar til å gi deltakerne et bedre selvbilde.

Fem prosjekter får støtte over tre år

For å øke forutsigbarheten for organisasjonene og ildsjelene vi støtter, forplikter vi oss nå til økonomisk støtte over tre år. De nominerte prosjektene var mange og gode, men de fem som styret i stiftelsen Framgang sammen og vi som jobber i Sbanken mener treffer målgruppen best er:

Kontaktperson

Trine Hvamb

907 01 117

Kontakt oss

Vi har åpent 07-22 (10-18)

Ring 55 26 00 00Skriv til oss

© Sbanken – et konsept levert av DNB Bank ASA.