Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Samfunnsansvarlige leverandører

Vi tar ansvar for hvordan vi påvirker samfunnet og miljøet, og vi ønsker at leverandørene våre skal gjøre det samme. Derfor kjøper vi ikke varer og tjenester fra leverandører som bryter internasjonale avtaler, nasjonal lovgivning eller våre retningslinjer.

Alle som leverer varer eller tjenester til oss, må signere på et egenerklæringsskjema vedrørende leverandørens samfunnsansvar. I egenerklæringen forplikter leverandøren seg til å utøve sin virksomhet i tråd med våre retningslinjer og prinsipper. Herunder skal leverandøren påse at deres egne leverandører overholder de samme retningslinjene og prinsippene.

Fokus på de største

I tillegg ser vi årlig på hvordan våre største leverandører, målt i kroneverdi, faktisk utøver sitt samfunnsansvar, og hvordan de ulike leverandørene har miljø-/styringssystemer og miljøsertifiseringer knyttet til sin virksomhet. I 2019 har 70 prosent av Sbankens største leverandører sertifikat/godkjenning/merke innenfor ISO/EMAS, Svanen, Blomsten og/eller er Miljøfyrtårn.