Lukk

For at skandiabanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes også til trafikkmåling. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 5 og lavere, eller Internet Explorer 10 og lavere.

Miljø og klima

Sbanken er en stolt Miljøfyrtårnbedrift. Miljøsertifiseringen er et godt verktøy å bruke slik at vi har fokus på miljøet internt i banken og på samfunnet rundt oss.


Hvorfor miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats. Det er et godt verktøy for oss i Sbanken til å holde fokus på miljøet både internt og eksternt.

Gjennom å bli miljøsertifisert har vi sett på alt fra innkjøpsrutiner, gjennvinning av avfall, antall flyreiser, arbeidsmiljø osv. Vi har fått gode målbare tall som gjør oss i stand til å måle effekten av ulike miljøtiltak.

Årlig klima- og miljørapport for 2017


Hva betyr det for deg som kunde?

For deg betyr det at vi kan garantere at du bruker en bank hvor strenge miljøkriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er oppfylt.

Vi vil fortsette arbeidet med å skape flere papirløse banktjenester og øke fokuset på grønne bankprodukter, slik som for eksempel grønt billån.

Bankens klimamål

Sbanken ønsker å gjøre det den kan for å redusere den globale oppvarmingen. Ifølge FNs klimapanel er to-grader ekstra det maksimale av det verden kan tolerere uten at konsekvensene ikke blir uhåndterlig.

Bankens CO2-utslipp var i 2017 på 269, 62 tonn hvor 32,14 % av det totale utslippet er energi, 66,36 % er transport og 1,59 % er avfall. Dette er en økning i forhold til utslippene i 2016 som var på 236, 57. Årsakene til økningen skyldes økt avfallsproduksjon, økt arealbruk og økt antall flyreiser som resultat av flere ansatte.

Banken har satt seg klimamål for å få ned sitt CO2 utslipp.

Prosentvis fordeling av bankens CO2-utslipp

Prosentvis fordeling av CO2-utslipp

Miljøet og samfunnet rundt oss

Vi har et fokus på miljø og samfunnsansvar som vi er stolte av internt. I tillegg skaper vi gode ringvirkninger utenfor egen virksomhet ved at vi har strengt fokus på miljø og etikk ved innkjøp av varer og tjenester, se retningslinjer for innkjøp.

Miljø og klima er også et viktig fokus ved etisk merking av fond. Brudd på FNs klimakonvensjoner og PRI vil bli rødmerket.

Vår store plastaksjon

Hva om vi reiser et helt busslass med Sbankere og plukker plast og gjør en forskjell? Slik koblet vi det sosiale med det å gjøre en forskjell. 

Mye plast, noe forskning og litt grilling