Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Kunden er sjefen

Ideologien vår er å sette kunden først. Vi skal inspirere til å ta smarte økonomiske valg, være modige og skape positiv endring.

Som kunde hos oss kan du forvente at vi:

 • Opptrer åpent, ærlig og rettferdig.
 • Gir gode råd basert på dine behov og din økonomiske situasjon.
 • Gir god informasjon om hvordan verdiene dine forvaltes.
 • Legger til rette for dialog der du kan komme med innspill til forbedringer av våre produkter og tjenester.
 • Selger og markedsfører finansielle tjenester på en informativ og transparent måte.
 • Har høy tilgjengelighet med utgangspunkt i dine forventninger og behov.

Sparerobot gir bærekraftige råd

Spareroboten vår skal gjøre det enklere for deg å ta smarte økonomiske valg for framtiden. Vi har et av markedets bredeste fondsutvalg med over 30 ulike fondsleverandører å velge mellom. For å hjelpe deg med å velge bærekraftig, anbefaler roboten kun fond med positiv etisk profil, altså grønne eller gult blad.

Nøytral investeringsrådgiving

Bærekraftsfokuset gjelder også for investeringsrådgiverne våre når de snakker med kunder. Du blir ikke anbefalt å investere i fond som ikke er merket eller som har en negativ etisk profil. For å sikre at rådene kundene får er behovsrettede og nøytrale, har ikke investeringsrådgiverne insentiver eller bonuser knyttet til hvilke fond som anbefales eller antall salg som gjennomføres. Alle investeringsrådgiverne våre er autoriserte finansielle rådgivere. Deres kompetanse oppdateres årlig i henhold til kravene Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) stiller til kompetanse.

Ansvarlig markedsføring

All markedsføring skal være seriøs og objektiv, og etterleve gjeldende markedsføringsregler og god forretningsskikk:

 • Markedet eller enkeltkunder skal aldri gis et falskt eller overdrevent bilde av produktene og tjenestene våre.
 • Informasjon om konkurrenter skal være saklig.
 • Informasjon om konkurrenter skal ikke misbrukes.
 • Du skal opplyses om de ulike risikoer som er tilknyttet produkter som tilbys.
 • Ved personlig salg og rådgivning skal du aldri tilbys et produkt du ikke har bruk for.
 • Du skal aldri overtales til å bytte til et annet produkt med mindre det gir deg en fordel.
 • Banken skal utvise særskilt varsomhet ved markedsføring rettet mot barn og unge.