Lukk <p>For at sbanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes ogs&aring; til trafikkm&aring;ling. Fortsett &aring; bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om v&aring;r <a title="Bruk av cookies" href="/link/59dde7e3f4684e9a9233dcee6dc34cfd.aspx">bruk av cookies her</a>.</p>

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 5 og lavere, eller Internet Explorer 10 og lavere.

Pooled engagement

Sbanken benytter seg av såkalt pooled engagement for å påvirke selskaper i retning av bærekraftige retningslinjer og adferd. Dette arbeidet skjer gjennom vår samarbeidspartner ISS-ESG, som stemmer på vegne av oss.

Siden Sbanken ikke har egne finansielle interesser i enkeltselskaper, gir dette oss en påvirkningskraft vi ellers ikke hadde hatt. På denne måten kan vi utnytte vår posisjon og sammen med andre finansielle institusjoner oppmuntre til og fremme ansvarlig forretningsadferd. Gjennom pooled engagement påvirkes selskaper som er involvert i alvorlige brudd eller systematisk manglende overholdelse av internasjonale standarder og konvensjoner.

Påvirkning utøves overfor selskaper som har unngått å rette opp rapporterte misforhold knyttet til selskapenes praksis innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Til grunn for arbeidet ligger blant annet de ti prinsippene i FNs Global Compact.

I researchfasen har ISS ESG en utstrakt dialog med selskaper og ulike ekspert- og interessentgrupper, som frivillige organisasjoner, myndighetsorganer, akademiske organisasjoner og andre. Gjennom dialogen valideres fakta knyttet til et identifisert avvik. Engasjementet på vegne av blant andre Sbanken, gjøres på bakgrunn av dette arbeidet.

Hvert år velges omtrent 100 selskaper ut for pooled engagement. I 2018 deltok Sbanken i 100 ulike prosesser, knyttet til 98 selskaper. Selskapene som ble satt under lupen opererer i 25 forskjellige land over hele kloden, og hele 125 emneområder ble dekket.

Les hele rapporten for 2018

Eksempler fra 2018

Menneskerettigheter: I juni 2018 hadde ISS ESG en telefonkonferanse med Prosegur Compañia de Seguridad SA (PCS). Tema var endringer i OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak som ble gjort i juli 2017. PCS gjorde rede for sin due diligence-prosess knyttet til menneskerettigheter, denne kommer som et tillegg til eksisterende mekanismer i selskapets latinamerikanske engasjementer. PCS forpliktet seg etter dette til at de når due diligens-prosessen er avsluttet skal dele en oppsummering av nøkkelfunn og oppfølgingspunkter med ISS ESG og investorer. Åpenheten og imøtekommenheten PCS viser overfor investorers bekymring er verdt å merke seg.

Arbeidslivsstandarder: Innenfor området arbeidslivsstandarder ble det i 2018 startet engasjementer overfor to selskaper, og begge ble fullført innen utgangen av året. I saken om Wilmar International Ltd (WI) ble det sent en forespørsel om engasjement i januar 2018. I mars samme år fikk ISS ESG informasjon fra WI om deres globale initiativer knyttet til arbeidslivsstandarder. Informasjonen selskapet ga ble supplert med offentlig tilgjengelig dokumentasjon. Målene med engasjementet ble vurdert som oppnådd, og ytterligere engasjement overfor selskapet ble vurdert som unødvendig.

Miljø: I september 2018 avholdt ISS ESG et engasjementsmøte med Royal Dutch Shell Plc (RDS). Tema var investorforespørsler vedrørende RDS’ innsats for å adressere miljø- og sosiale spørsmål rundt selskapets aktivitet i Nigeria. RDS framla oppdatert informasjon om sin tilnærming til å forhindre oljesøl og gjennomføre miljøsanering i Ogoniland. I tillegg informerte RDS investorer om selskapets tilnærming til menneskerettigheter og klageordninger. ISS ESG ønsker velkommen en videre vilje fra RDS til å engasjere seg, og ser fram til mer informasjon om hvordan RDS vil fortsette med miljøsaneringstiltak samt deres tilnærming til menneskerettigheter i denne konteksten.

Antikorrupsjon: Et engasjement overfor Millicom International Cellular SA (MIC) ble initiert i annet kvartal 2018. MIC svarte på investorforespørselen i juni 2018. I april samme år lukket United States Department of Justice en undersøkelse av MICs involvering i potensielt uregelmessige betalinger («improper payments»). MIC er i ferd med å rulle ut forbedringer av sine compliance-programmer. Siden den offisielle granskningen av MIC ble lukket, og selskapets forbedringstiltak er under implementering, ble videre engasjement overfor selskapet vurdert som unødvendig.