Hopp til innhold

Etisk selskapspåvirkning

Arbeidet vårt med å påvirke selskaper til en mer etisk og bærekraftig forretningsatferd strekker seg også utover bankens eget investeringsunivers. Vi benytter oss av såkalt Pooled Engagement for å påvirke store selskaper globalt. 

Vi jobber sammen med andre finansinstitusjoner og investorer for å påvirke store selskaper. Samarbeidspartneren vår ISS ESG er ansvarlige for å gjennomføringen. 

På vegne av Sbanken og andre finansinstitusjoner og investorer, går ISS ESG i dialog med selskaper som er involvert i alvorlige eller systematisk brudd på internasjonale standarder og konvensjoner som FNs Global Compact sine ti prinsipper, OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Sbanken har ingen eierinteresser i selskapene som ISS ESG inngår denne type dialog med.

- Clients around the world, representing more than 1.6 trillion in USD in total assets under management, participate in Pooled Engagement. Currently, a group of approximately 45 asset managers and asset owners from a variety of regions – from Scandinavia to North America to Asia – subscribe to the Pooled Engagement service, sier ISS ESG.

Les hele rapporten for 2022

Les hele rapporten for 2021

Les hele rapporten for 2020

Eksempler på ESG-dialog i 2020: RWE AG i Tyskland og Samsung Electronics i Sør-Korea (på engelsk)

Les hele rapporten for 2019

I 2019 var vi med på å påvirke blant annet Facebook, Gazprom og National Express Group.