Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Klimarisiko

Klimarisiko handler om hvordan virksomheten påvirkes av klimaendringer og klimapolitikk. For oss betyr det å inkludere miljø- og klimavurderinger i det øvrige risikoarbeidet vårt.

Klimarisiko handler om hvordan virksomheten påvirkes av klimaendringer og klimapolitikk. Sbanken forholder seg til rammeverket for rapportering av klimarisiko utarbeidet av Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), og fra og med 2019 er klimarisiko inkludert i vår interne kapitalvurderingsprosess (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP).

TCFD anbefaler virksomheter å rapportere om klimarelatert informasjon gjennom den ordinære selskapsrapporteringen. Anbefalingene er fordelt på fire områder:

  • Styrets involvering
  • Strategi
  • Risikostyring
  • Måling og mål

Vår håndtering av klimarisiko blir omtalt i årsrapporten.

Se Årsrapport 2020, Vedlegg Klimarisiko side 182

TCFD-rammeverket er i en tidlig utviklingsfase, og anbefalingene er i liten grad standardisert. Vi vil følge arbeidet med etableringen av en bransjestandard, og vil jevnlig vurdere tilpasninger i vår rapportering av klimarisiko.