Lukk

For at skandiabanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes også til trafikkmåling. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 2.3 og lavere, eller Internet Explorer 8 og lavere.

Les mer om nettleserstøtte

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar handler om hvordan verdier skapes. Det handler om hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, miljø og samfunnet rundt oss. Vi tar utfordringene på alvor.

Vi tar samfunnsansvar

Samfunnsansvar er et vidt begrep og favner om både kunde, produkt, medarbeidere, miljø og samfunnet rundt oss.

Her kan du lese mer om hvordan vi tar samfunnsansvar.

Rapport om samfunnsansvar og bærekraft 2017 Bærekraft i Sbankens kredittprosesser

Fokus på miljø og klima

Vi tar miljø og klima på alvor. Det gjør vi på ulike områder:

  • Vi er en miljøsertifisert bedrift
  • Vårt CO2 utslipp i 2017 var 269,62 tonn
  • Krav til underleverandører
  • Retningslinjer for egne investeringer
  • Krav til forvaltere som tilbyr fond på vår plattform
Slik tar vi miljø og klima på alvor

Framgang sammen

Ønsker du å gjøre en forskjell? Vi støtter ideer som gjør at barn og unge i Norge får en god selvfølelse. Målet er et godt og trygt samfunn, hvor ingen opplever å stå utenfor.

Dette er Framgang sammen

Sparing med samvittighet

Visste du at vi har etisk merking av fond? På den måten har du informasjon til å gjøre rette valg når du skal velge sparingen din.

Etisk merking av fond

Aktuelle skjema

Skjema vi gjennomgår hver år med hensyn til anti-hvitvasking:

The Wolfsberg Group Anti-Money Laundering Questionnaire

Skjema vi sender forvaltere som har fond på vår fondsplattform:

Declaration on Sustainable Investments

Vår stemmegivning

Sbanken har eierandel i ett selskap, Quantfolio, hvor vi er største aksjonær og har styreposisjon. Sbanken har også sammen med norsk finansbransje eierandeler i ulike infrastrukturselskaper som er leverandører til Sbanken og de fleste andre norske banker, som eksempel BankAxept. Ved generalforsamlinger i disse selskapene har banken gitt tilslutning til de forslag som styret har forelagt generalforsamling.

Sbanken utfører også påvirkning via såkalte pooled engagements gjennom vår samarbeidspartner ISS-ESG. ISS-ESG stemmer på vegne av Sbanken for å påvirke selskaper til å ha mer bærekraftige retningslinjer og adferd. I 2018 har Sbanken utført sitt engasjement ovenfor følgende selskaper nevnt i denne oversikten.

Sbanken har ikke øvrige finansielle investeringer i selskaper, og har derfor ikke stemmerett på diverse generalforsamlinger.

Rapport 2018

Lobbyvirksomhet

Sbanken er aktiv når det gjelder regulatoriske forhold som kan påvirke driften av banken i Norge. Vi har ingen lobbyvirksomhet knyttet til internasjonale forhold.

Når det gjelder forhold relatert til klima, prøver Sbanken ikke å påvirke lovgivning eller regulatoriske forhold i noen retning.