Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Samfunnsansvar

Ambisjonen vår er å påvirke mennesker, miljø og samfunnet rundt oss på en positiv måte. Målet vårt er varig verdiskaping. Vi skal være en ansvarlig bank som legger til rette for at kunder og samarbeidspartnere tar gode økonomisk valg og gjør samfunnsansvarlige kjøp og investeringer.

Hva betyr det for deg?

Sbankens verdier er åpen, skvær, enkel og å være en vennlig rebell. Med disse verdiene som kompass jobber vi for at du som kunde skal kunne ta smarte og samfunnsansvarlige valg i hverdagen din.

 

En ansvarlig bedrift

Vi er en miljøsertifisert bedrift, og er medlem av FNs miljøprogram for finanssektoren, UNEP FI. Vi bruker FNs ti prinsipper for bærekraftig næringsliv, UN Global Compact og FNs bærekraftsmål som rettesnor i vårt arbeid med samfunnsansvar og bærekraft.

Slik tar vi ansvar som bedrift Sbankens Fair Deal

ESG-prinsippene

Når vi snakker om hvorvidt et selskap er bærekraftig eller ikke, bruker vi gjerne den internasjonale betegnelsen ESG som står for Environmental, Social og Governance. På norsk mener vi da selskapers evne til å ivareta miljømessige forhold, sosiale forhold og eierstyring. Eksempler på de tre fokusområdene kan være:

  • E: klimaendringer og klimagassutslipp, forbruk av naturressurser, tap av biologisk mangfold.
  • S: menneskerettigheter og arbeidsrettigheter (herunder mangfold og likestilling, våpenhandel og barnearbeid)
  • G: eierstruktur, korrupsjon og hvitvasking, skatteunndragelse og aksjonærrettigheter

Med fokus på ESG kan du redusere risiko og samtidig bidra til å skape varige verdier som er bra for mennesker og jordkloden.

Framgang sammen

Ønsker du å gjøre en forskjell? Det gjør vi i Sbanken. Derfor har vi etablert stiftelsen Framgang sammen. Hvert år deler vi ut penger til noen vi synes fortjener det ekstra mye. Målgruppen er arbeid mot utenforskap blant barn og unge.

Dette er Framgang sammen

Ris og ros  

Har du spørsmål eller andre tilbakemeldinger om samfunnsansvar, ta kontakt. Ris og ros er den beste hjelpen du kan gi oss i arbeidet med å bli enda bedre.

  • Snakk med Trine Hvamb

    Fungerende leder kommunikasjon og bærekraft

    Trine Hvamb
    Send e-post