Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Informasjonssikkerhet

Det er viktig at du føler deg trygg på at personopplysninger og finansiell informasjon blir trygt behandlet hos oss, derfor arbeider vi systematisk med informasjonssikkerhet både internt i banken og i samarbeid med leverandørene våre.

Sikkerhetsforum  

En gang i måneden har vi et eget sikkerhetsforum for å dele kunnskap og utveksle erfaringer. Her møtes blant annet arkitekter, systemansvarlige, fagansvarlige, personvernombud og informasjonssikkerhetsansvarlig. Banken bygger og vedlikeholder høy kompetanse innen informasjonssikkerhet og relaterte emner, for å sikre at løsningene våre er trygge, robuste og tilgjengelige.

Vi er åpen  

Vi deler gjerne erfaringene våre. Medarbeidere og ledere med ulike sikkerhetsrelaterte ansvarsområder bidrar i eksterne sammenhenger. Det kan være som foredragsholdere, samtalepartnere eller ildsjeler i bransjeorienterte eller faglige foreninger. På den måten bidrar vi aktivt til erfaringsutveksling og forbedringer innen fag og bransje.

Vi jobber kontinuerlig med informasjonssikkerhetsområdet, for at du skal være sikker på at personopplysninger og finansiell informasjon blir trygt behandlet hos oss.

Styring av informasjonssikkerhet  

Bankens styre har utarbeidet de overordnede rammebetingelser for sikkerhetsarbeidet i sin policy for informasjonssikkerhet og personvern. Ledelsen har videreført styrets arbeid ved å utarbeide retningslinjer, rutiner og veiledninger som stiller krav og hjelper alle i banken i arbeidet med å sikre vår verdifulle informasjon.

For å gjøre arbeidet med informasjonssikkerhet mest mulig komplett og gjenkjennbart benytter vi oss av anerkjente standarder og rammeverk på området.

Fagansvarlige innen informasjonssikkerhet arbeider planmessig og strukturert med å opprettholde høy bevissthet om informasjonssikkerhet hos alle som jobber i eller for banken.

Risikobasert tilnærming  

Vi vurderer både regelmessig og ved større endringer hva som kan gå galt, og treffer tiltak der det er nødvendig. Resultatet fra risikovurderinger følges opp over tid, og presenteres for beslutningstakere.

Det er viktig å ha fokus på informasjonssikkerhet på alle nivåer, i alle våre prosesser, i og rundt alle våre systemer, og hos alle som arbeider i banken. Vi har et eget personvernombud som bidrar til å sikre at vi oppfyller kravene i personvernlovgivningen. Koordinering og dialog mellom ulike roller er viktig for å se til at de rette områdene prioriteres og sikre effektivitet.

Fakta om Sbanken

  • Kjent for brukervennlige løsninger og gode betingelser
  • Tilbyr også fondshandel, aksjehandel og finansiering på nett
  • Norges første rene nettbank
  • Åpnet i april 2000
  • Landsdekkende, med kontor i Bergen
  • Fusjonert med DNB i mai 2023