Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Historie

Sbanken ble startet i april 2000, som den første rene nettbanken i Norge. Banken var en norsk filial av Skandiabanken AB, en del av svenske Skandia, og ble raskt kjent for gebyrfrie tjenester, konkurransedyktige priser og fornøyde kunder. I 2022 ble Sbanken kjøpt opp av DNB Bank.

I 2006 ble Skandia AB, inkludert Skandiabanken AB og den norske filialen, kjøpt av det globale finanskonsernet Old Mutual plc. Under eierskap av Old Mutual fortsatte Skandiabanken utviklingen av sin digitale plattform, styrket sin posisjon for langsiktig sparing og lanserte nye produkter og tjenester. I tillegg ble et avansert likviditetsstyringssystem etablert, og en prosess for ekstern finansiering av utlån igangsatt.

Banken fortsatte å være godt likt av kundene, i følge Norsk kundebarometer og EPSI sine tilfredshetsmålinger, og mottok flere priser for informasjonssikkerhet, omdømme og kundeservice. I 2012 ble det foretatt en transaksjon mellom Old Mutual og Livsförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt ("Skandia Liv") som resulterte i etableringen av det nordiske Skandiakonsernet, inkludert Skandia AB og Skandiabanken AB og den norske filialen av selskapet.

Etter at Skandiagruppen overtok Skandiabanken AB ble planen om ekstern finansiering ferdigstilt. Sikrede og usikrede obligasjoner, i tillegg til sertifikater ble brukt for å finansiere noe av veksten den norske utlånsvirksomheten sammen med kundeinnskudd. I 2014 startet overgangen til ny digital bankplattform, Skandiabanken 3.0. En ny responsiv nettbank ble lansert i mars 2015 og i april samme år ble den kåret til Norges beste mobilbank av Deloitte og Halogen. Skandiabanken i Norge ble omdannet til eget selskap 5. oktober 2015 og notert på Oslo Børs 2. november 2015.

Den 6. november 2017 endret banken navn til Sbanken.

Fra april 2022 er Sbanken et heleid datterselskap av DNB Bank ASA.