Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Universell utforming

Vi jobber for at nettsidene våre skal være universelt utformet. Det vil si at de skal være tilgjengelige og enkel å bruke for alle, uavhengig av variasjoner mellom de som bruker den. 

Hva er uu?  

Med universell utforming menes at nettsidene våre er laget slik at de kan brukes av flest mulig. Det betyr at vi designer og koder løsningen slik at den skal være mulig å bruke for alle. I praksis betyr det at vi prøver å bruke et så enkelt språk som mulig, gjøre det enkelt for kunder å navigere ved hjelp av tastatur, få opplest innholdet i skjermleser, sikre gode kontraster i designet og mulighet for å zoome innhold for dem som har behov for det. På Difi sine sider kan du lese mer om hva uu er.

 

Vi støtter følgende kombinasjon av skjermleser, nettleser og operativsystem:

  • NVDA (NonVisual Desktop Access) med Firefox på Windows
  • VoiceOver på Mac
  • VoiceOver på iOS (iPad, iPhone, iPod)

Selv om vi har høyt fokus på å oppfylle kravene til universell utforming kan det hende at kunder opplever problemer som vi ikke har klart å avsløre. Opplever du det må du ikke nøle med å ta kontakt med oss for å forklare hva problemet er.

Innspill til oss om uu?

Vi jobber alltid med å bli bedre og vil gjerne høre fra deg om du har tips til oss om universell utforming.

Gi tilbakemelding om universell utforming