Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Klage

Sbanken behandler klager som handler om kundeforhold fortløpende. Vanligvis vil vi kunne gi deg et svar innen tre virkedager.

Vi gjør det vi kan for å danne oss et helhetsbilde av klagen. Dersom vi trenger mer tid enn 14 dager for å behandle klagen får du en skriftlig tilbakemelding om videre saksgang. Dersom vi ikke imøtekommer klagen din vil du få en begrunnelse, sammen med informasjon om at du kan ta saken videre til en nemd.

For å kunne behandle en klage trenger vi at du skriftlig gjør rede for hva du er misfornøyd med. Kontakt oss på klage@sbankendnb.no eller send et brev til Sbanken v/Klage, Postboks 7077, 5020 Bergen.

* Påkrevd felt

Finansklagenemnda

Oppstår det tvist mellom kontoeier og banken, kan kontoeier bringe saken inn for Finansklagenemnda for uttalelse når nemnda er kompetent i tvisten og kontohaver har saklig interesse i å få nemndas uttalelse. Tvist om urettmessig belastning av konto eller betalingsinstrument kan banken bringe inn for nemnda.

Henvendelser til Finansklagenemnda rettes via sektretariatet i Finansklagenemnda, postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo, tlf. 23 13 19 60. 

Les mer hos Finansklagenemnda