Lukk

For at skandiabanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes også til trafikkmåling. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 2.3 og lavere, eller Internet Explorer 8 og lavere.

Les mer om nettleserstøtte

Personvernerklæring

Vi bruker personopplysninger om deg for å kunne gi deg en bedre bankopplevelse, og fordi bankene må oppfylle ulike krav fra myndighetene.

Helt sikkert

Helt sikkert

Vi jobber hele tiden med å ivareta og beskytte personopplysningene dine.

Vi jobber hele tiden med å ivareta og beskytte personopplysningene dine.

Du bestemmer

Du bestemmer

Du kan selv bestemme hvor mye av dataen din vi kan bruke og hva vi kan bruke den til.

Du kan selv bestemme hvor mye av dataen din vi kan bruke og hva vi kan bruke den til.

Finn eller få dataen din

Finn eller få dataen din

Om det er data du ønsker som du ikke finner selv i nettbanken kan du be oss om den.

Om det er data du ønsker som du ikke finner selv i nettbanken kan du be oss om den.

Hvorfor vi bruker personopplysninger

Formålet for bruk av personopplysninger deles inn i ulike kategorier:

Kundeadministrasjon, fakturering, og gjennomføring av bank- og finansieringstjenester: det inkluderer alle de grunnleggende aktivitetene vi gjør som bank, for eksempel å låne ut penger eller tilby en bankkonto. Vi trenger informasjon om deg for å gjøre det.

Oppfølging av kunder og markedsføring: vi gir deg informasjon om produkter og tjenester du har inngått avtale om. Hvis du ønsker det gir vi deg også informasjon om andre produkter og tjenester.

Risikovurderinger: bankene er pålagt å hele tiden vurdere hvilken risiko som er knyttet til bankens kunde- og utlånsportefølje, og vi trenger informasjon om deg for å måle risiko.

Forebygging og avdekking av straffbare handlinger: bankene er også pålagt å holde oppsyn med transaksjoner for å hindre eller finne straffbare handlinger, som for eksempel hvitvasking eller svindel.

Hvilke personopplysninger vi bruker  

Vi får de fleste personopplysningene fra deg når du bruker nettbanken, men henter også noe fra tredjeparter.

Les mer (tekst under kommer på ny side)
De fleste personopplysningene vi har om deg, ga du til oss da du ble kunde eller søkte et nytt produkt eller tok i bruk en ny tjeneste. Ved bruk av tjenestene vil det også dannes mer data.

I tillegg får vi opplysninger om navn og adresse fra Folkeregisteret, og kredittopplysninger om kunder som søker om lån eller kreditter fra kredittopplysningsbyrået Bisnode og grunnboksdata fra Ambita.

 

Vi bruker bare nødvendige personopplysningene om deg. Det er blant annet:

Identiteten din: Navn, adresse, telefonnumre, e-postadresse, fødselsnummer, og legitimasjonsdokument (inkludert bilde).
Transaksjonene dine: Informasjon om for eksempel betalingsmottaker, betalingssted, og beløp.
Søknadsinformasjon: For eksempel oppgir du informasjon om inntekt, gjeldsforhold, sivilstand og forsørgeransvar, i en søknad om lån.
Betalingshistorikk for lån og kreditter: For eksempel innbetalinger og eventuelle overtrekksdager.
Kredittopplysninger: Ved søknad om lån, kreditt eller betalingskort. Det er opplysninger om tidligere skatt, inntekt, og eventuelle betalingsanmerkninger.
Andre opplysninger: Informasjon som kan være nødvendige for å opprettholde eller avslutte kundeforholdet.

Opplysningene dine er helt trygge hos oss

Vi tar godt vare på personopplysningene dine, og gir de ikke fra oss med mindre slik utlevering er lovpålagt, nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, eller for å fremholde et krav mot deg.

Ved gjennomføring av betalingsoppdrag for deg vil vi utlevere personopplysninger til mottakers bank, og andre parter som er involvert i betalingsoppdraget. Vi deler bare de personopplysningene som er nødvendige for å gjennomføre betalingen.

Hvordan vi ivaretar opplysningene dine

Berettiget interesse

For å kunne tilby gode tjenester og løsninger til kundene våre jobber vi hele tiden med forbedringer. Vi har en berettiget interesse for å bruke enkelte personopplysninger til produkt- og kundeanalyser, og systemutvikling. Hensikten med det er å forbedre og tilby nye produkter og tjenester.

Vi gjør også analyser av transaksjoner for å hindre og avdekke svindel.

Nøytrale personopplysninger kan brukes til markedsføring og profilering. Hvis andre opplysninger brukes må du samtykke til det. Du kan alltid endre samtykket ditt i nettbanken din. 

Samtykke og markedsføring

Økt kunnskap om deg kan forbedre kommunikasjonen vår og tjenester vi tilbyr, men du skal bestemme selv om du synes det er greit.

God informasjon om deg som kunde lar oss forstå deg og behovet ditt bedre. Når vi kjenner deg bedre, kan vi gi deg bedre råd og anbefalinger, og vi kan foreslå nye produkter du trolig vil like. Det er likevel du som skal bestemme hvorvidt vi får lov til å bruke personopplysningene dine til det. Du som kunde kan velge å gi samtykket ditt til at vi får bruke informasjon om deg til andre, men spesifikke formål.

Du må aktivt og frivillig gi samtykke for at banken kan bruke personopplysningene dine utover formål som følger av avtalen oss imellom, og lovkrav. Et slikt samtykke vil være spesifikt, slik at du bare gir oss tillatelse til begrenset bruk av personopplysningene dine. Vi vil forklare hva vi skal bruke personopplysningene dine til, og hvorfor vi gjør det. Det du samtykker til registreres i nettbanken. Der har du også full kontroll over hva du har samtykket til, og du kan når som helst endre samtykkene dine. Det er alltid lov å ombestemme seg.

I noen situasjoner kan vi bruke personprofiler for at budskap og anbefalinger i nettbanken skal være mest mulig tilpasset deg. Personprofiler er en sammenstilling av opplysninger du har oppgitt, hvilke tjenester du bruker og opplysninger om hvordan du bruker nettsidene våre. Hvis vi skal kunne gjøre det må du gi oss tillatelse til det gjennom samtykke.

Vi tilbyr deg som kunde nye produkter innen samme produktkategorier som du allerede har en avtale med oss om. Det vil si, nye produkter innen produktkategoriene betalingstjenester, spare- og innskuddsprodukter, eller lån og andre kreditter. Ved markedsføring innen en annen produktkategori kan vi bare bruke nøytrale personopplysninger, altså navnet ditt, kontaktopplysningene dine, fødselsdatoen din og hvilke tjenester eller produkter du har inngått avtale om. Hvis vi skal bruke personopplysninger utover det, må du gi oss samtykke til det. Du kan også reservere deg mot all markedsføring fra banken, ved å sende oss en e-post.

Vi ønsker at bruk av nettsidene våre skal være så gode som mulig. Derfor bruker vi informasjonskapsler, også kalt cookies. 

Tilgangen din til personopplysningene dine

Du har rett til å se personopplysningene vi har lagret om deg, og du kan få tilgang til dem elektronisk. Begynn med nettbanken, der finner du det aller meste.

Du kan også få vite hvor mange elektroniske oppslag som vi har utført på kundeforholdet ditt og tidspunkt for oppslagene. De fleste opplysningene om deg vil du finne i nettbanken. For å få tilgang til andre personopplysninger i forbindelse med kundeforholdet ditt, kan du be om det.

I tillegg til innsynsretten har du også rett til å få personopplysningene dine tilgjengelig i et elektronisk format. Det kalles dataportabilitet og bestilles samme sted. Retten omfatter personopplysninger som du enten har gitt oss samtykke til å bruke, eller som vi bruker for å oppfylle avtalen vår med deg og så behandles automatisk. Det medfører at du kan ta med deg flere personopplysninger dersom du for eksempel skulle velge å bytte bank.

Har du et særlig behov for at vi begrenser antall ansatte som skal ha tilgang til, og innsyn i personopplysningene dine, kan du ta kontakt med oss. Du finner mer om begrenset innsyn og hvordan du går fram i nettbanken.

Sletting  

Vi sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for, og vi følger det opp gjennom rutiner og tekniske løsninger. Etter at kundeforholdet er avsluttet lagrer vi opplysningene så lenge som vi er pålagt av norsk lov eller for å dokumentere eventuelle krav mot deg.

Oppdatering av personvernerklæring  

Bankens produkter og tjenester er stadig i endring. Personvernerklæringen kan derfor bli endret fra tid til annen. Vi vil alltid ivareta rettighetene dine etter gjeldende personvernregler. Hvis vi gjør større endringer vil vi gi deg informasjon om det. Vi anbefaler deg å besøke denne siden av og til for å holde deg oppdatert.

Snakk med Silje Eriksen

Personvernombud i Sbanken

Silje Eriksen
Send e-post

Har du andre spørsmål om personvern?

Hvis du har flere spørsmål om temaet personvern kan du også se Spørsmål og svar. Om du ønsker det kan du lese mer om personvern og klagemuligheter hos Datatilsynet eller ta kontakt med personvernombudet vårt.