Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Hjelp

Hvordan går jeg fram for å håndtere et kundeforhold ved et dødsfall/dødsbo?

Når vi er gjort kjent med dødsfallet skjer følgende med avdødes kundeforhold i Sbanken:

  • Innlogging er låst, sammen med avdødes BankID, disposisjonsforhold, alle kontoer og kort. Boligkreditter blir også sperret for uttak, også for medlånetaker frem til vi mottar uskifte/skifteattest.
  • Regninger, faste trekk, AvtaleGiro og eFaktura er slettet
  • Innbetalinger som lønn, pensjon, trygd eller annet kan fortsatt betales inn på konto


Vi kan dessverre ikke gi tilgang til avdødes midler før uskifte-/skifteattest er mottatt. 
Før uskifte-/skifteattest er på plass kan du få oversikt over avdødes engasjement ved å sende oss en formuesfullmakt (fullmakt vedrørende formues- og gjeldsforhold). Fullmakten utstedes av tingretten.

Hvilken dokumentasjon må sendes til banken?

  • Kopi av skifte-/uskifteattest
  • Sbanken forholder seg til en ansvarlig arving. Hvis skifteattesten inneholder flere arvinger trenger vi fullmakter som dokumenterer hvem som har ansvar for å gjøre opp boet
  • Kopi av gyldig legitimasjon med signatur (bankkort, pass eller førerkort) fra fullmaktsgivere og den ansvarlige for boet
  • Oppgjør (flytt eller salg) av eventuelle fond eller aksjer må bekreftes skriftlig
  • Ett kontonummer hvor vi kan overføre innestående. Den ansvarlige for boet må selv sørge for fordeling mellom arvinger.
  •  

Dokumenter sendes per post (ikke mail):
Sbanken ASA v/Bankdrift
Postboks 7077
5020 Bergen 

Før uskifte-/skifteattesten foreligger kan fakturaer knyttet til begravelse belastes avdødes konto. Faktura sendes til oss per post eller som vedlegg på mail til bankdrift@sbanken.no

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.