Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Hjelp

Hvordan øker verdiene i aksjefond?

Et aksjefond investerer i aksjer. Aksjer er en eierandel i et selskap, og omsettes normalt via en børs. De fleste aksjer omsettes daglig, ved at noen ønsker å kjøpe en aksje, og noen ønsker å selge. Verdien på en aksje fastsettes ved at kjøper og selger blir enige om en pris. Det er med andre ord tilbud og etterspørsel som fastsetter verdien på en aksje.

Normalt vil verdien på en aksje bevege seg opp og ned i løpet av en dag, avhengig av tilbud og etterspørsel. Ved dagens slutt fastsettes en sluttkurs på aksjen. Denne sluttkursen blir så brukt til å beregne verdien på fondet hver eneste dag.

Fondet tar det antall aksjer det eier, ganger med sluttkurs, og summerer opp den totale verdien av fondet. Dette blir igjen fordelt på det antall andeler som andelseierene i fondet har tilsammen, og på den måten blir det stilt en kurs pr. andel i hvert fond. Det er derfor sånn at det er svingningene i aksjekursene som bestemmer verdiutviklingen på en fondsandel.

Gevinsten man får på en aksjefondsinvestering kan først beregnes idet man selger en andel. Gevinsten vil da være forskjellen mellom det man kjøpte en fondsandel for, og det man selger den til. På samme måte oppstår det først et tap den dagen man velger å selge sine fondsandeler.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.