Hopp til innhold

Hjelp

Hvordan beskattes fond forvaltet i utlandet?

Utenlandsfond beskattes som norske verdipapirfond. Når det gjelder formueskatt så settes verdien av andelene i aksjefond i 2019 til 75 % av markedsverdien per 31. desember i ligningsåret. Ved gevinst (etter realisasjon, innløsning eller salg) beregnes kapitalskatt, og ved tap kan tilsvarende sats trekkes fra. Du finner til enhver tid oppdaterte skattesatser på skatteetaten.no.

Vi vil sørge for rapportering av dine beholdninger og realiserte gevinst/tap til norske skattemyndigheter.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.