Hopp til innhold

Hjelp

Hvilken valutarisiko innebærer investeringer i utenlandske fond?

Kjøp av andeler i fond forvaltet av utenlandske forvaltere skjer i norske kroner, men oppgjøret til forvalter blir vekslet om i fondets valuta. På fondsoversikten oppgir vi fondskursen i fondets valuta, og hvilke valutasort fondet er notert i. Dersom du klikker på valutasorten, vil du se valutakursen regnet om i norske kroner.

En investering i f.eks. Fidelity International innebærer en eksponering overfor dollar. Skulle NOK synke i verdi, vil avkastningen i utenlandsfond målt i NOK øke. Det motsatte skjer naturlig nok om NOK stiger i verdi.

Risikoen kan reduseres ved hjelp av finansielle instrumenter eller ved å velge et fond som plasserer i mange forskjellige land. For en norsk investor anbefaler vi å plassere deler av finansformuen uavhengig av norsk økonomi.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.