Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Hjelp

Hvilken valutarisiko innebærer investeringer i utenlandske fond?

Kjøp av andeler i fond forvaltet av utenlandske forvaltere skjer i norske kroner, men oppgjøret til forvalter blir vekslet om i fondets valuta. På fondsoversikten oppgir vi fondskursen i fondets valuta, og hvilke valutasort fondet er notert i. Dersom du klikker på valutasorten, vil du se valutakursen regnet om i norske kroner.

En investering i f.eks. Fidelity International innebærer en eksponering overfor dollar. Skulle NOK synke i verdi, vil avkastningen i utenlandsfond målt i NOK øke. Det motsatte skjer naturlig nok om NOK stiger i verdi.

Risikoen kan reduseres ved hjelp av finansielle instrumenter eller ved å velge et fond som plasserer i mange forskjellige land. For en norsk investor anbefaler vi å plassere deler av finansformuen uavhengig av norsk økonomi.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.