Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Hjelp

Utenlandsbetaling

Hvor finner jeg Swift/BIC-kode til den jeg skal betale til?

Mottakers SWIFT/BIC-kode får du av betalingsmottakeren eller mottakerens bank.

Hvis landet du skal overføre til bruker IBAN-nummer, blir riktig SWIFT/BIC i de aller fleste tilfeller fylt inn i betalingen automatisk. Du må likevel alltid kontrollere at den er korrekt i forhold til de opplysningene du har fått fra mottakeren. Du kan manuelt overstyre den automatiske utfylte SWIFT/BIC-koden. 

Viser det seg at SWIFT/BIC-koden ikke er den samme som du har fått oppgitt, bør du på nytt ta kontakt med mottaker.

Ved overføring til USA bruker du Bankkode, også kalt ABA-routing/FedWire.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er IBAN og hvor finner jeg IBAN-nummeret mitt?

IBAN står for International Bank Account Number, og er et internasjonalt kontonummer. Det er vanlig å bruke IBAN i Europa, men også utenfor er det flere land som har tatt det i bruk

Når du har lagt inn hvilket land du skal betale til, sier vi i fra om du skal bruke IBAN eller ikke. Men du kan også finne fram til det selv. Her finner du en liste over de ulike landene og hvilken informasjon de krever.

Ditt eget IBAN-nummer finner du under Kontoinformasjon.

Vi kan ikke kontrollere om kontonummeret/IBAN-nummer stemmer med mottakerens navn. Derfor er det viktig at du selv har riktig informasjon fra betalingsmottakeren.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilket kontonummer kan jeg oppgi ved innbetaling fra utlandet?

For å kunne motta penger fra utlandet må du oppgi IBAN-nummer og korrekt SWIFT/BIC-kode. IBAN-nummeret ditt finner du når du er innlogget i nettbanken. 

   SWIFT/BIC-kode:

Ved SEPA-betalinger (EUR innenfor EU/EØS): 

SBAKNOBB, DNB, Dronning Eufemias 30, 0021 Oslo, Norway

 

For øvrige innbetalinger i EUR som ikke er SEPA og alle andre valutasorter, skal avsenderbanken bruke SWIFT-kode: DNBANOKK, DNB, Dronning Eufemias 30, 0021 Oslo, Norway og IBAN-nummeret ditt, navn og adresse. 

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er IBAN-kontonummeret mitt?

Du finner IBAN-nummeret ditt når du er innlogget i nettbanken

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilke kurser gjelder når jeg mottar penger fra utlandet?

Vi oppdaterer daglig valutakursene i nettbanken cirka klokken: 09.15, 11.15, 13.15, 15.15 og 17.15. Valutakursene svinger imidlertid kontinuerlig, og valutakurslisten gir dermed kun en indikasjon på hvilke kurs som vil bli benyttet på innbetalinger fra utlandet. Valutakurser og midtkurs finner du her. Hvis kurs-kolonnen for innbetaling er tom, er det fordi kursen er lite omsatt.

Endelig kurs settes på det tidspunktet underleverandøren vår mottar betalingen. Når betalingen er ferdig kurssatt får du melding i meldingsboksen din om at pengene er på inn på kontoen din. Som regel er pengene på kontoen kort tid etter meldingen er mottatt, men noen ganger kan det ta 1 - 2 virkedager. Det avhenger av hvilken valutasort innbetalingen er i. 

 

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilken kurs gjelder når jeg betaler til utlandet?

Valutakursene oppdateres daglig cirka klokken: 09.15, 11.15, 13.15, 15.15 og 17.15

Valutakurser og midtkurs finner du her. Valutakursen gir en indikasjon på hvilken kurs som vil bli brukt på betalinger til utlandet.

Endelig kurs blir satt når betalingen blir utført hos underleverandør. Vi kan derfor ikke gi deg en eksakt kurs på akkurat din betaling i forkant. 

En betaling til utlandet vil alltid først reserveres kontoen din på forfallsdato med en foreløpig valutakurs. Endelig valutakurs settes altså når betalingen utføres. Du finner den eksakte kursen på betalingene under Utførte betalinger. Du kan ikke endre eller stoppe en betaling som er bokført og belastet konto. 

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilket kontonummer trenger jeg når jeg skal betale til utlandet?

Betaling til Europa:
Kontonummer oppgis ofte som IBAN. IBAN står for International Bank Account Number, og er vanlig å bruke i Europa.

Utenfor Europa:
Flere og flere land ber om IBAN. Men det er også vanlig å be om vanlige kontonummer. Lengden på kontonummer varierer fra land til land. 

Her finner du en liste over de ulike landene og hvilken informasjon de krever.

Vi kan ikke kontrollere om kontonummeret/IBAN-nummer stemmer med mottakerens navn. Derfor er det viktig at du selv har riktig informasjon fra betalingsmottakeren.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilken informasjon trenger jeg om mottakerbanken når jeg skal betale til utlandet?

For å kunne identifisere mottakerbanken må du oppgi kontonummer/IBAN- nummer og enten SWIFT/BIC og/eller bankkode. Når du har valgt landet du skal betale til i nettbanken, viser vi deg hvilken informasjon som må oppgis. 

Kontonummer/IBAN- nummer

IBAN står for International Bank Account Number, og brukes av de fleste land i Europa. Mange land utenfor Europa bruker kontonummer, som kan variere i antall tegn fra land til land. 

Se listen over hvilke land du kan betale til, og om de bruker IBAN eller kontonummer.

Både kontonummer og IBAN-nummer får du ved å kontakte betalingsmottaker. Ditt eget IBAN-nummer for å motta penger fra utlandet finner du under Kontoinformasjon når du er innlogget.

SWIFT/BIC

SWIFT står for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

SWIFT/BIC er en kode som identifiserer mottakers bank, og hjelper til med å sende overføringen til riktig bank. En SWIFT/BIC består alltid av 8 eller 11 tegn, både bokstaver og tall kan forekomme. Eksempel: DEUTDEFF841.

Alle land krever SWIFT/BIC, med unntak av USA. I mange tilfeller klarer vi å hente SWIFT/BIC og bankens navn ved når du har tastet inn IBAN. Du må imidlertid alltid kontrollere at den er korrekt i forhold til  opplysningene du har fått fra mottakeren. Du kan manuelt overstyre den automatiske utfylte SWIFT/BIC koden.

Hvis du mangler mottakers SWIFT/BIC kan du då den ved å kontakte mottaker av betalingen. Hvis du vet navnet på mottakerbanken kan du også søke etter den selv. Du kan søke etter SWIFT/BIC her.

Bankkode

Bankkode er en nasjonal kode som identifiserer mottakerens bank, enten alene eller sammen med SWIFT/BIC. Til følgende land må bankkode oppgis:

USA: Bankkode kalles ABA-routing/FedWire og er ofte oppgitt i faktura slik: FW + 9 siffer

Australia: Bankkode kalles BSB (Bank State Branch) og er ofte oppgitt i faktura slik: AU+6 siffer

Sør Afrika: Bankkoden er oppgitt med ZA + 6 siffer

Canada: Canada består alltid av CC + 9 siffer. I noen tilfeller oppgis kontonummer og bankkode sammenslått på faktura slik: Bank identifier (4 sifre) + Transit identifier (5 sifre) + kontonummer (7 sifre). Bankkoden du skal legge inn er (4) + (5). I noen tilfeller er Bank identifier oppgitt med kun 3 sifre. Du må da legge til en 0 (null) foran bank identifier, slik at det blir 4 sifre til sammen.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva må jeg ha med i melding til mottaker når jeg betaler til utlandet?

I melding til mottaker er det viktig at du skriver på engelsk hva betalingen gjelder. Husk også å ta med fakturanummer, kundenummer eller lignende. Det må være lett for mottaker å identifisere betalingen. Minimum 5 tegn, og maksimalt 140 tegn. 

Unntak på lengden:
Ved betalinger i GBP til Storbritannia, Guernsey, Jersey og Isle of Man, kan det påløpe ekstra kostnader for mottaker dersom meldingen overstiger 18 tegn. Grunnen til det er det nasjonale betalingssystemet i disse områdene.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Blir min utenlandsbetaling rapportert til norske myndigheter?

Betalinger til utlandet rapporteres til norske myndigheter. I feltet Formål må du velge det formålet som passer best for betalingen og du må skrive en kort forklaring om hva beløpet gjelder i feltet Melding.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor lang tid tar det før mottaker får pengene ved en utenlandsbetaling?

De fleste betalinger er hos mottaker samme dag som betalingen blir utført. Det kan imidlertid ta inntil to virkedager avhengig av for eksempel tidsforskjell og rutiner hos mottakerbanken.

Hvis mottaker ikke har mottatt pengene, må du undersøke om betalingen er utført under Utførte betalinger. Sjekk også kontoutskriften for å se om betalingen har kommet i retur fra mottaker. 

Om alt ser greit ut i nettbanken, anbefaler vi deg å sende kvitteringen til mottaker. Den finner du også under utførte betalinger. Kvitteringen kan både lagres og skrives ut. 

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva må jeg ha av opplysninger for å motta penger fra utlandet?

For å kunne motta penger fra utlandet må du oppgi IBAN-nummeret ditt og korrekt SWIFT/BIC-kode. IBAN-nummeret ditt finner du når du er innlogget i nettbanken. 

  SWIFT/BIC-kode:

Ved SEPA-betalinger (EUR innenfor EU/EØS):

SBAKNOBB, DNB, Dronning Eufemias 30, 0021 Oslo, Norway

For øvrige innbetalinger (som ikke er SEPA) skal avsenderbanken benytte SWIFT-kode: DNBANOKK, DNB, Dronning Eufemias 30, 0021 Oslo, Norway og ditt IBAN-nummer, navn og adresse. 

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Er Sbanken pålagt å kontrollere utenlandsbetalingene mine?

Bankene har de senere årene blitt pålagt en strengere kontroll av internasjonale betalinger. Det betyr at Sbanken og alle involverte banker kontrollerer alle betalinger mot sanksjonslister. Deretter gjøres det en individuell vurdering om de trenger å innhente mer informasjon eller om betalingen skal utføres, stoppes eller fryses. 

Sbanken er ikke ansvarlig for betalinger som på grunn av internasjonale sanksjoner stoppes eller fryses, enten hos oss eller i andre banker, eller for tap som oppstår i den forbindelse.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Betaler jeg kostnaden for en utenlandsbetaling, eller deles den mellom meg og mottaker?

Kostnaden ved å betale til utlandet deles mellom deg og mottaker. Mottaker betaler eventuelle kostnader som hans eller hennes bank krever. Når vi ikke har avtaler med banker om direkteoverføring, blir det brukt mellombank. Mellombanken videreformidler beløpet til mottakerbanken, og tar som regel omkostninger i tillegg til kostnader som mottakerbanken tar. Beløpet trekkes direkte fra overført beløp, og du kan derfor risikere at et mindre beløp enn først overført kommer frem til mottaker. EU regelverk sikrer at mellombanker ikke kan ta omkostninger på SEPA-betalinger innenfor EØS området.

Mer om omkostninger 

Mer om SEPA-betalinger

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan kan jeg få innbetaling fra utlandet?

For å kunne motta penger fra utlandet må du oppgi IBAN-nummeret ditt og korrekt SWIFT/BIC-kode. IBAN-nummeret ditt finner du i nettbanken. 

  SWIFT/BIC-kode:

Ved SEPA-betalinger (EUR innenfor EU/EØS): SBAKNOBB, Sbanken, 5020 Bergen, Norway.

For øvrige innbetalinger i EUR som ikke er SEPA og alle andre valutasorter, skal avsenderbanken bruke SWIFT-kode: DNBANOKK, DNB, Dronning Eufemias 30, 0021 Oslo, Norway og IBAN-nummer, navn og adresse til deg. 

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvorfor må jeg betale omkostning for SEPA-betaling?

En SEPA utenlandsbetaling skal ifølge gjeldende EU-regelverk være kostnadsfri å utføre/motta så lenge det er kostnadsfritt å overføre samme valuta innenlands.
Siden vi kun tilbyr kontoer i valutaen NOK, må det alltid foretas en veksling fra NOK til EUR på utbetalinger og fra EUR til NOK på innbetalinger. Ifølge EU-regelverket kan vi ta omkostninger for vekslingen. 

Regelverket for SEPA-betalinger i EU finner du her (kun engelsk versjon).

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg overføre penger til pengespillkontoer i utlandet?

Vi følger det norske regelverket, og Lotteri- og stiftelsestilsynet har lagt ned forbud mot å overføre til noen kontoer i utlandet som er knyttet til pengespill. Betalinger/gevinster fra slike kontoer blir stoppet og returnert til avsender. Du finner mer informasjon på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine sider.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor stenger jeg for Utenlandsbetaling?

Du kan enkelt stenge for Utenlandsbetaling ved å gå til Personikonet, Konto og Betalingsinnstillinger, og velge Utenlandsbetaling. Her haker du av for at du ønsker å stenge for å betale til utlandet. Dersom du åpner igjen, må du vente i 24 timer før du kan legge inn en betaling til utlandet.

Deler du konto med noen? Dersom du stenger for Utenlandsbetaling, vil heller ikke disponenter kunne legge inn betalinger fra kontoer du har delt.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Da jeg la inn utenlandsbetalingen, oppga jeg feil opplysninger. Hva skjer da?

Da vil mottakerbanken, i de aller fleste tilfeller, sende betalingen i retur.

Beløpet du får i retur, kan være mindre enn det opprinnelige. Det skyldes kursdifferanse, mottakerbankens og eventuelle mellombankers omkostninger. Vi kan dessverre ikke påvirke, eller refundere tapet.

De mest vanlige returårsakene:

 • Betalingen er gjort til feil eller avsluttet kontonummer.
 • Feil eller forkortet navn på mottaker.
 • Det er betalt i en valutasort mottaker ikke kan ta imot.
 • Feil SWIFT/BIC.
 • Noen banker vil også returnere betalingen dersom det er avvik mellom navn (også skrivefeil) og eier av kontonummeret.
Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg etterlyse en utenlandsbetaling?

Vi kan etterlyse en utenlandsbetaling, men det er viktig at du sjekker med mottaker at alle opplysningene i betalingen er riktige. Du kan også sende en kvittering fra nettbanken til mottaker. Vi gjør oppmerksom på at mottakerbanken kan ha tatt et gebyr når de har godskrevet mottakerkonto. Beløpet kan derfor være ulikt det opprinnelige beløpet du sendte. 

Ønsker du likevel at vi skal hjelpe til kan du kontakte kundeservice. Hvis ikke beløpet blir automatisk returnert, kan vi forsøke å kontakte mottakerbanken for å etterlyse betalingen. Vi gjør oppmerksom på at det ofte tar lang tid før vi får svar på slike henvendelser, og vi kan ikke garantere at betalingen blir returnert.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Når blir utenlandsbetalingen belastet kontoen min?

Forfallskjøring for utenlandsbetaling er hverdager klokken 06, 09, 11, 14, 15 og 18.30. Betalingen må kurssettes og sendes ut av landet. Dette kan i noen tilfeller ta 1-2 virkedager etter forfallet.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor finner jeg melding om innbetaling fra utlandet?

Du finner melding om innbetaling fra utlandet i meldingsboksen. Du får meldingen når beløpet er på vei inn på kontoen din. Som regel kommer pengene inn på kontoen like etter meldingen er mottatt, men i noen tilfeller skjer det neste virkedag. 

Meldingen inneholder all den informasjonen vi har fått fra avsender og avsenderbanken. Vi kan dessverre ikke framskaffe ytterligere informasjon enn det.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er midtkurs?

Midtkurs viser en indikativ pris for kjøp og salg av valuta i markedet på et gitt tidspunkt. Kursene endrer seg kontinuerlig, og kursene vi viser i kurslisten vil derfor ikke vise endelig kurs du vil få på inn- eller utbetalingen din. 

Endelig kurs på en betaling til utlandet blir satt i det samarbeidsbank utfører betalingen. Endelig kurs på en innbetaling fra utlandet settes når underleverandør mottar betalingen. 

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor finner jeg mottakerregisteret og hvordan kan jeg slette eller redigere?

Du finner mottakerregisteret for mottakere i Norge og i utlandet her. Du kan velge om du vil slette flere mottakere samtidig ved først å trykke på Slett flere mottakere og deretter hake av for de du ønsker å slette. 

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvorfor koster det penger å betale til utlandet?

Å tilby betaling til og fra utlandet er veldig kostbart og ressurskrevende for oss. For at vi skal kunne tilby en konkurransedyktig og god utenlandsbetalingstjeneste, må vi derfor ta en avgift for å dekke kostnadene våre fra kunder som ønsker å bruke tjenesten. Målet vårt er å holde prisen så lav som mulig. Du finner prislisten i nettbanken.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor lang tid tar det å motta penger fra utlandet?

Overføringer fra utlandet kan ta 1-8 virkedager før du har pengene på konto. Det avhenger av hvilken valuta betalingen blir gjort i og hvilken bank og land betalingen kommer fra. 

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor mye koster det å motta penger fra utlandet?

Du kan se i prislisten hvor mye det koster å motta penger fra utlandet på kontoen din.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg åpne valutakonto i Sbanken-konseptet?

Du kan dessverre ikke åpne en valutakonto her. Alle innbetalinger fra utlandet vil bli vekslet til NOK før betalingen bokføres på kontoen din. 

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er SWIFT/BIC-koden til Sbanken-konseptet?

Ved SEPA-betalinger (EUR innenfor EU/EØS): 

SBAKNOBB, DNB, Dronning Eufemias 30, 0021 Oslo, Norway

 

For øvrige innbetalinger i EUR som ikke er SEPA og alle andre valutasorter, skal avsenderbanken bruke SWIFT-kode: DNBANOKK, DNB, Dronning Eufemias 30, 0021 Oslo, Norway og ditt IBAN-nummer, navn og adresse. 

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Generelt om å registrere utenlandsbetaling

Du må være 18 år for å registrere en utenlandsbetaling.

Ved betaling til utlandet har vi begrensede muligheter til å sjekke om de opplysningene du oppgir er korrekte. Du har derfor selv ansvaret for at betalingsoppdraget er riktig og fullstendig utfylt.

Fra Sbanken-konseptet kan du kun betale til endelig mottakerbank og konto, og det er ikke mulig å betale via en mellombank. Mottakers konto må være i den mottakerbanken som du registrerer i betalingen. Dersom mer enn en mottakerbank er involvert, kan du dessverre ikke betale fra oss.

I registreringsbildet for utenlandsbetalinger i nettbanken, får du opp hvilken informasjon vi har behov for ved betalinger til landet du velger. Alle felt må fylles ut. Hvis du mangler informasjonen, må du kontakte betalingsmottaker for å få det. Alle felt i registreringsbildet er tilknyttet spørsmålstegn. Disse er ment for å hjelpe deg med informasjonen som skal fylles inn i feltene.

Alle mottakere blir lagret automatisk, slik at du enkelt kan hente de opp igjen hvis du ønsker å betale til samme mottaker senere.

Ved registrering av betaling må du bekrefte og signere for at opplysningene er korrekt. Når betalingen er signert får du en bekreftelse på at betalingen er lagt til forfall, og en betalingsreferanse. Har du spørsmål om betalingen kan du oppgi belastningskonto og betalingsreferansen når du tar kontakt med oss.

Du får i tillegg en SMS, til ditt primærnummer som du har registrert i nettbanken, med informasjon om betalingen.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva menes med omkostninger når det gjelder utenlandsbetaling?

Ved inn- og utbetalinger på kontoen din, se prisliste.

Omkostningene blir trukket fra kontoen din som en egen postering ved belastning. Transaksjonen vises på kontoutskriften din som Omkostninger.

Alle overføringer til utlandet fra Sbanken-konseptet sendes med meldingen «Charge Shared». Det betyr at betaler og betalingsmottaker betaler egne kostnader. Du betaler omkostninger i Sbanken-konseptet og mottaker betaler eventuelle omkostninger i utlandet. Det er normalt den beste løsningen og vanlig praksis i de aller fleste norske banker. Vær oppmerksom på at enkelte banker kan trekke gebyret direkte fra overført beløp, og ikke som en egen transaksjon slik som i Norge. Vi har dessverre ingen oversikt over hvilke gebyrer som eventuelt blir tatt av mottakerbank.

Ved betalinger der vi ikke har avtaler med banker om direkteoverføring, blir det benyttet mellombank. Mellombanken videreformidler beløpet til mottakerbanken. Mellombanken tar som regel et gebyr i tillegg til gebyret som mottakerbanken tar. Beløpet trekkes direkte fra overført beløp. For å være sikker på at mottaker får hele beløpet, bør du legge til en mindre sum i beløpet som skal overføres. Vi har ikke en fullstendig oversikt over alle gebyrer som belastes av de ulike mellombankene, men i en del tilfeller vet vi hva mellombankene vil ta. Dersom du trenger å vite hvor mye ekstra som må overføres, kan du ta kontakt med oss på telefon: 55 26 00 00, eller via chat når du er innlogget i nettbanken.

Priseksempel på overføring til utlandet i USD som går via mellombank :

USD 0-99 = gratis
Fra USD 100-499: 18 USD
Fra USD 500-4999: 24 USD
USD 5000: 30 USD 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker pris på overføringen din, eller dersom du skal overføre et høyere beløp enn USD 5000 for å vite mer om hvilke gebyr som gjelder. 

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er en SEPA-betaling?

SEPA (Single Euro Payments Area) er et felles betalingsmarked/regelverk for alle betalinger i Euro innenfor EU- og EØS-området. SEPA-området består av de 28 EU-landene og Island, Liechtenstein, Norge og Sveits.

En SEPA-betaling må være i Euro og mottakerbanken må være medlem i SEPA-samarbeidet. Det er viktig at det brukes både IBAN og SWIFT/BIC-kode, samt at betalingen er merket med delt omkostninger (shared). 

Når du skal betale til utlandet fra Sbanken-konseptet, vil nettbanken automatisk avgjøre om betalingen er en SEPA betaling ut i fra opplysningene du legger inn. Du vil få informasjon om betalingen er en SEPA før den legger seg til forfall. 

En SEPA betaling er både raskere og rimeligere enn andre utenlandsbetalinger.

Oversikt over land som er med i SEPA finnes i landsoversikten. For pris på SEPA-betalinger, se prisliste.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan velger jeg riktig valuta i en utenlandsbetaling?

Når du legger inn utenlandsbetalingen, får du opp hvilke valutasorter du kan betale i.

Du kan ikke velge NOK som overføringsvaluta på betalinger til utlandet. Hvis du ønsker å bli belastet et bestemt beløp i NOK, kan du velge norske kroner. Da må du i tillegg velge overføringsvaluta, som blir valutaen vi sender til mottakerbanken. 

Det er viktig at du sjekker hvilken valuta mottakerkontoen kan ta imot, sånn at du unngår at beløpet blir returnert. Returnerte beløp kan føre til kostnader, som trekkes direkte fra overført beløp. 

Skal du betale til et  land innenfor EU og EØS-området? Les mer om krav til SEPA-betalinger.

Finner du ikke valutatypen du skal overføre i? Gi oss en lyd på e-post: risogros@sbanken.no 

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor finner jeg valutakurser for utenlandsbetaling?

Valutakurser varierer og oppdateres flere ganger daglig. Foreløpig kurs og beløp er alltid synlig når du skal bekrefte betalingen. Den er også synlig i forfallsoversikten din. Endelig kurs blir satt når betalingen gjennomføres av underleverandør. Den blir da også synlig i Utførte betalinger.

Valutakursene og midtkurs finner du her. De oppdateres daglig cirka klokken 09.15, 11.15, 13.15, 15.15 og 17.15.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Generelt om behandling av utenlandsbetaling

De fleste betalinger er hos mottaker samme dag som betalingen blir utført. Det kan imidlertid ta inntil to virkedager avhengig av for eksempel tidsforskjell og rutiner hos mottakerbanken. Da blir pengene først reservert på kontoen din. Vær oppmerksom på at det reduserer disponibelt beløp på kontoen. Når pengene reserveres brukes foreløpig kurs, og når betaling blir bokført brukes endelig valutakurs. Det kan derfor være avvik mellom reservert beløp og bokført beløp. Endelig kurs settes når betalingen blir utført hos underleverandør. 

Forfallskjøring for utenlandsbetaling er hverdager klokken 06, 09, 11, 14, 15 og 18.30. Betalingen må kurssettes og sendes ut av landet. Dette kan i noen tilfeller ta 1-2 virkedager etter forfallet.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva betyr statusen på utenlandsbetalingen min?

Vi anbefaler alltid å sjekke forfallsoversikten i perioder hvor betalinger skal utføres.

Under behandling: En betaling har status «under behandling» i forfallsoversikten inntil betalingen er kontrollert og ferdigbehandlet. Normalt vil statusen vare en kort periode, men i noen tilfeller 1 - 2 virkedager.

Manglende dekning: En betaling har status «Manglende dekning» dersom det ikke er dekning for beløpet i norske kroner. Betalingen blir forsøkt belastet i 4 virkedager etter forfallsdato før den blir stoppet.

Stoppet: En betaling får status «Stoppet» hvis det ikke er dekning på kontoen i løpet av 5 virkedager. Du kan redigere betalingen og legge inn ny forfallsdato. 

Avvist: En betaling får status «Avvist» dersom det ikke er mulig å gjennomføre betalingen. Årsak til avvisningen vises.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor finner jeg kvittering for utenlandsbetaling?

Du finner informasjon om utførte betalinger når du er innlogget. Her kan du skrive ut eller lagre kvitteringen. Den er på engelsk, og du kan sende den til mottakeren som bekreftelse på at betalingen er utført. 

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg stoppe eller tilbakekalle en utenlandsbetaling?

Å stoppe eller tilbakekalle en betaling koster penger, både for Sbanken-konseptet og involverte banker i utlandet. Den enkleste og billigste løsningen er at du selv ber mottaker om å returnere betalingen.

Dersom du kort tid etter at betalingen er utført for eksempel oppdager at du har sendt til feil mottaker eller at du mistenker svindel, kan du ta kontakt med oss. Vi vil da forsøke å kontakte mottakerbanken for å få returnert pengene. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan garantere at pengene blir returnert til kontoen din og at det ofte tar lang tid før vi mottar svar på slike henvendelser. 

Ved tilbakekall vil kursen være ulik den som ble benyttet ved betaling, og mottakerbanken vil ofte ta et gebyr for tilbakekall av pengene. Det vil også redusere beløpet du får tilbakebetalt. Det er derfor viktig at du passer på at alle opplysningene er korrekt når du registrerer betalingen.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Sanksjoner i forbindelse med utenlandsbetalinger

Bankene er de senere årene blitt pålagt en strengere kontroll av internasjonale betalinger. Det medfører at Sbanken og alle involverte banker kontrollerer alle betalinger mot sanksjonslister. Deretter gjøres det en individuell vurdering om det er nødvendig å innhente mer informasjon eller om betalingen skal utføres, stoppes eller fryses. 

Sbanken er ikke ansvarlig for betalinger som på grunn av internasjonale sanksjoner stoppes eller fryses, enten i Sbanken eller i andre banker, eller for tap som oppstår i den forbindelse. 

Mer informasjon om sanksjoner og restriksjoner er tilgjengelig på disse nettsidene:

Norge - gjeldende saksjoner og andre særlige tiltak

EU - oversikt fra finansdepartementet i Storbritannia

USA - oversikt fra US Department of the Treasury

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva bør jeg være oppmerksom på når det gjelder svindel og utenlandsbetaling?

Det er lett å bli svindlet på nettet, og bedrageri i ulike former er vanlig. Har du overført penger og blitt lurt, er sjansen dessverre liten for at du får pengene tilbake. 

Vi anbefaler å unngå forskuddsbetaling. La heller ikke andres transaksjoner gå via din konto. I verste fall kan du bli innblandet i straffbare forhold.

Du skal heller ikke gjennomføre transaksjoner dersom:

 • Pengene er til personer du ikke kjenner godt eller ikke kan bekrefte identiteten til.
 • Hvis du har blitt kontaktet av ukjente angående investeringer med svært god avkastning som er for god til å være sann. Vær kritisk, og undersøk godt rundt mottaker.  
 • Formålet er å motta kredittkort eller lån.
 • Formålet er å motta arv, gevinst eller lignende.

Du kan lese mer om økningen i investeringssvindel her.

Sbanken er ikke ansvarlig for tap hvor Sbanken har videreformidlet betaling i henhold til registrert betalingsinformasjon.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg betale til utlandet med en gang jeg har blitt kunde?

Du må ha vært kunde i 30 dager før du kan betale til utlandet. Hvis du nettopp har blitt kunde og ønsker å gjøre en utenlandsbetaling, må du kontakte kundeservice.

Hvis du er under 18 år kan du dessverre ikke bruke utenlandsbetaling.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er SWIFT/BIC?

SWIFT kalles også BIC, som står for Bank Identifier Code. Det er en kode med 8 eller 11 tegn og brukes for å identifisere banken. SWIFT/BIC er påkrevd ved betaling til en rekke land, og alltid når man bruker IBAN.

Riktig SWIFT/BIC-kode kommer som regel opp automatisk når du har oppgitt mottakerens IBAN-nummer.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Jeg har gjort en utenlandsbetaling, men nå er pengene kommet tilbake på kontoen min?

Har du sjekket at du har gitt fra deg riktige opplysninger? Vanlige årsaker til retur av utenlandsbetalinger er:

 • Betalingen er gjort til feil eller avsluttet kontonummer
 • Feil eller forkortet navn på mottaker
 • Det er betalt i en valutasort mottaker ikke kan ta imot
Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva må jeg være oppmerksom på når jeg skal betale til utlandet?

Du må være 18 år for å gjøre en utenlandsbetaling.

Det er viktig at opplysningene du oppgir er fullstendige og riktige. Ellers kan pengene bli ført tilbake på kontoen din. På grunn av kursdifferanser og gebyrer i andre banker, kan beløpet som blir returnert være mindre enn det du overførte. Her er de vanligste grunnene til at pengene kommer i retur. 

Ulike land krever ulike opplysninger.  Sjekk hvilke opplysninger landet du skal betale til trenger.

Alle utenlandsbetalinger legges til forfall med foreløpig kurs.  Her finner du en oversikt over forfallskjøringene.

Valutakursene varierer kontinuerlig. Foreløpige kurser oppdateres i nettbanken fem ganger om dagen. Se hvilken valutakurs som gjelder når du gjør en utenlandsbetaling. 

Kostnaden for utenlandsbetalingen deles mellom deg og mottakeren. Se hvordan fordelingen skjer.

Alle involverte banker sjekker utenlandsbetalinger som går gjennom systemet. Les mer om kontroll av internasjonale betalinger.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Jeg har gjort en betaling til utlandet, når går pengene ut av kontoen min?

Forfallstidspunktene er klokken 06, 09, 11, 14 og 18.30.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvorfor kan jeg ikke fritt bruke ønsket tegnsetting ved overføring?

En utenlandsbetaling skal gjennom flere systemer i Norge og i utlandet. Derfor har vi satt begrensinger på tegn slik at alle systemer skal håndtere den og at betalingen ikke skal feile.  

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilken valuta bør jeg motta penger i fra utlandet?

Hvis du skal motta penger fra utlandet bør du alltid undersøke hvilken kurs banken i utlandet gir, om du har mulighet til det. 

På generelt grunnlag anbefaler vi at banker i utlandet overfører i lokal valuta, og lar oss veksle beløpet til NOK. Som oftest vil dette gi best kurs på en innbetaling.

Valutakursene våre finner du her. 

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvorfor må jeg vente i 24 timer med å legge inn betaling når jeg åpner for utenlandsbetaling eller endrer beløpsgrensen?

Dette er et sikkerhetstiltak mot svindel. Dersom det haster å få utført betalingen, ber vi deg kontakte vårt kundesenter på telefon.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor setter jeg beløpsgrenser for utenlandsbetaling?

Du kan endre beløpsgrensene dine på Utenlandsbetaling ved å trykke på Personikonet, Konto og Betalingsinnstillinger, og velge Utenlandsbetaling. Dersom du øker beløpsgrensene dine vil det ta 24 timer før endringene er aktiv, og til du kan legge inn en betaling.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan åpner jeg for utenlandsbetaling?

Du åpner for Utenlandsbetaling ved å gå til Utenlandsbetaling og Betale til utlandet, eller ved å velge Personikonet, Konto og Betalingsinnstillinger, og velge Utenlandsbetaling. Det tar 24 timer før du kan legge inn en betaling til utlandet etter at du har fullført stegene.

Deler du konto med noen? Begge må åpne for Utenlandsbetaling for å kunne betale fra delt konto.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan fungerer beløpsgrenser for Utenlandsbetaling?

Du kan velge å sette beløpsgrenser på Utenlandsbetaling enten per transaksjon eller per kalendermåned. Beløpsgrensene gjør at beløp større enn grensen du har satt ikke skal bli belastet kontoen din. Beløpsgrense per transaksjon må være lik eller lavere enn beløpsgrense per måned.

Beløpsgrensene gjelder kun for betalinger som blir registrert i nettbanken og mobilbanken, og ikke betalinger registrert via tredjeparter.  

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Vil betalinger jeg har lagt til forfall bli betalt dersom jeg stenger for Utenlandsbetaling?

Ja, alle betalinger som ligger i Forfallsoversikten din vil bli utført som vanlig.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvorfor blir betalingen min til utlandet stoppet av beløpsgrense per måned?

Beløpsgrensen din per måned til utlandet avhenger av hva du har betalt til utlandet tidligere inneværende måned, og hva som ligger til forfall inneværende måned. Dersom du har betalinger under Utførte betalinger  og betalinger i Forfallsoversikten din denne måneden som overstiger beløpsgrensen din, vil du få beskjed om at beløpsgrensen for måneden er oversteget.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor lang tid tar en Utenlandsbetaling?

En utenlandsbetaling innenfor Europa er som oftest fremme hos mottaker samme dag som du betaler. I noen tilfeller kan en betaling ta opptil 2 dager.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.