Hopp til innhold

Kundebeskyttelse

Som spare- og investeringskunde er du godt beskyttet av lovverket. Her finner du informasjon om din beskyttelse, i tillegg til retningslinjer og avtaler du må forholde deg til. 


MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) er et EU-direktiv om finansielle tjenester som trådte i kraft 1. november 2007. Direktivet gjelder for alle banker og verdipapirforetak som tilbyr investeringstjenester i EU- og EØS-land, og er i Norge tatt inn i Verdipapirhandelloven med tilhørende forskrifter.

Ett av hovedformålene med MiFID er å styrke beskyttelsen av deg som spare- og investeringskunde.  Det betyr at du som kunde skal kunne føle deg trygg på at dine interesser går foran bankens interesser.  Du skal få anbefalinger som er tilpasset din økonomiske situasjon, investeringsformål, erfaring og kunnskap.

Avtalevilkår for elektronisk handel av finansielle instrumenter gjennom Sbanken ASA.pdf

Avtalevilkår for aksjesparekonto.pdf

Egenskaper og risiko knyttet til finiansielle instrumenter.pdf

Informasjon om kundeklassifisering.pdf

Opplysninger om investeringsrådgivning.pdf

Les mer om bærekraft i investeringsrådgivning (PDF)

Autorisasjon av spareroboten.