Hopp til innhold

Etisk merking

I fondslisten vår er det enkelt å få oversikt over hvor etiske eller bærekraftige de ulike fondene er. Vi bruker blant annet UN Global Compact og Oljefondets eksklusjonskriterier når vi vurderer og merker fondene. 

Se fondslisten og kjøp fond
sparegris

Spar med samvittighet

Vi har etisk merking av alle fond. Så blir det enklere for deg å vite hva du sparer i. 

ark

Enkel oversikt

I fondslisten får du enkel oversikt over den etiske profilen før du handler.

blad

Etisk rådgiving

Vi hjelper deg å ta samfunnsansvar, og benytter kun fond med positiv etisk merking i rådgivningen.

Enkelt å spare etisk

Vi gjør det enkelt for deg å spare etisk. Spareroboten vår foretrekker etiske fond når den setter sammen spareråd. I tillegg har vi en ferdig fondspakke med spesielt etisk fokus som du kan velge å spare i. 

Prøv spareroboten Start etisk spareavtale

Merking viser deg hva du sparer i

I fondslisten er det fort gjort å se den etiske merkingen til et fond. Du kan også finne mer detaljert informasjon om den etiske profilen til fondet.
 
De ferdige fondspakkene våre inneholder ikke fond som bryter med våre minimumskrav til god etisk eller bærekraftig standard. Spareroboten vår anbefaler heller ikke umerkede eller rødmerkede fond når den setter sammen spareråd til deg. 

 

Slik merker vi fondene våre Slik samarbeider vi med fondsforvalterne

Sparepengene dine kan gjøre en forskjell

Allerede i 2010 begynte vi med etisk merking av fond. Merkingen med blader og varseltrekant viser i hvilken grad selskapene i de ulike fondene tar blant annet menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, korrupsjon og klima på alvor.

I tillegg til denne merkingen har vi innført et lavkarbonmerke. Vi vil gjøre det enkelt for deg å finne fond som kan bidra til å redusere verdens karbonutslipp. Derfor har vi merket fond med ja eller nei for «Lav CO2-risiko». 

Slik kan sparepengene dine påvirke klimaet

Etisk merking av fond i Sbanken

Selv om vi ikke er en fondsforvalter kan vi likevel være med å påvirke hvilke selskaper ulike forvaltere investerer i. Alle forvaltere som tilbyr fond i nettbanken vår blir gjort kjent med hvilke krav vi stiller til dem som forvalter.

Les rapporten om etisk merking av fond i Sbanken Slik jobber vi med å merke fond

ESG-prinsippene

Når vi snakker om hvorvidt et selskap er bærekraftig eller ikke, bruker vi gjerne den internasjonale betegnelsen ESG som står for Environmental, Social og Governance. På norsk mener vi da selskapers evne til å ivareta miljømessige forhold, sosiale forhold og eierstyring. Eksempler på de tre fokusområdene kan være:

  • E: klimaendringer og klimagassutslipp, forbruk av naturressurser, tap av biologisk mangfold.
  • S: menneskerettigheter og arbeidsrettigheter (herunder mangfold og likestilling, våpenhandel og barnearbeid)
  • G: eierstruktur, korrupsjon og hvitvasking, skatteunndragelse og aksjonærrettigheter

Med fokus på ESG kan du redusere risiko og samtidig bidra til å skape varige verdier som er bra for mennesker og jordkloden.