Hopp til innhold

Vilkår boliglån

Lånetype

Du kan velge mellom annuitetslån med faste månedlige betalinger og serielån hvor dine innbetalinger blir lavere måned for måned.

Se på nedbetalingsplanen som fremkommer når du søker for å vurdere om du har valgt den lånetypen som passer deg best.

Verdidokumentasjon

Vi henter automatisk inn et anslag på markedsverdien på din eiendom når du søker om lån hos oss. Dersom vi ikke finner noen verdi på din eiendom, vil vi be deg å dokumentere det du har oppgitt. Som dokumentasjon godtas E-takst fra eiendomsmegler (ikke eldre enn 6 måneder).

Dokumentasjon på lønn

Du må kunne dokumentere oppgitt inntekt i lånesøknaden som fast inntekt.

Rammelån

Ønsker du handlefrihet og fleksibilitet bør du vurdere om et rammelån er noe for deg. Det er en låneramme på opptil 60 % av boligens verdi. Her styrer du selv både utbetalinger og innbetalinger. Du betaler bare rente for den delen av lånerammen som du bruker.

Minimumsbeløp

Minste beløp du kan låne er 100 000 kroner. Det gjelder også dersom du ønsker å utvide et eksisterende lån.

Belåningsgrad

Vi gir boliglån inntil 85% av markedsverdi. Vi forbeholder oss retten til å endre belåningsgraden i ulike geografiske områder dersom vurderingene våre skulle tilsi det.

Pris

Renten du får på boliglånet ditt avhenger av belåningsgraden og lånebeløpets størrelse. Vi har forskjellig rentesats for lån innenfor 85 %, 75 %, 60 % og 50 % av markedsverdien på boligen. Prisen avhenger også av om lånebeløpet er over 4 millioner kroner, over 2 millioner kroner og under 2 millioner kroner. Se prislisten for gjeldende rentesatser.

Markedsverdi

Vi henter automatisk inn et anslag på markedsverdien på din eiendom når du søker om lån hos oss. Dersom vi ikke finner noen verdi på din eiendom, vil vi be deg å dokumentere det du har oppgitt. Som dokumentasjon godtas e-takst fra eiendomsmegler (ikke eldre enn 6 måneder).

Nedbetalingstid

Boliglån kan ha en nedbetalingstid på inntil 30 år, med mulighet for avdragsfrihet i inntil 10 år.

Sikkerhet

Vi tilbyr lån med 1. eller 2. prioritets pant i selveiet bolig, borettslag og hytte/fritidseiendom. Vi tilbyr ikke lån med pant i aksjeleilighet, konsesjonspliktig eiendom, gårdsbruk, ubebygget tomt eller næringseiendom. Vær oppmerksom på at vi ikke tilbyr byggelån.

Adresse og personalia

Du må være over 18 år og bosatt i Norge med norsk folkereregistrert adresse for å søke boliglån.

Medlåntaker

Dersom du skal søke lån sammen med noen må også medlåntaker registrere seg som kunde.