Hopp til innhold

Boliglån eller Rammelån?

Før du tar valget er det viktig å sette seg inn i forskjellene slik at du forstår både fordeler og ulemper med de to ulike lånetypene.

Boliglån  

Boliglån er en lånetype hvor vi har avtale om en nedbetalingsplan før innvilgelse. Du velger selv nedbetalingstiden og kan velge løpetiden som passer deg og din økonomi (maks 30 år). Du må minimum betale de avdragene som er avtalt, i tillegg til rentene. Videre står du fritt til å betale inn ekstra utover avtalte avdrag om du ønsker å betale raskere ned på lånet.

Vanlig boliglån passer fint for de som ønsker en plan for å betale ned boliglånet. Det er mer forutsigbart enn et rammelån ved at du har en nedbetalingsplan å forholde deg til. I mange tilfeller er det også gunstigere å betale ned på et lån enn å kun betale renter. Husk at etter hvert som du nedbetaler boliglånet, vil rentebeløpet gradvis bli lavere.

Rammelån  

Rammelån er et mer fleksibelt boliglån. Du kan velge en låneramme på opptil 60 % av boligverdien, og du kan trekke penger fra lånerammen når du vil. Du har ingen nedbetalingsplan og du må selv ta ansvar for å betale ned på rammelånet. Et rammelån kan passe fint for personer som har god betalingsdisiplin, og som ønsker større økonomisk frihet.

En ulempe med rammelån kan være at du bruker mer penger enn du burde. Det er kun krav om at du betaler rente på det du har brukt av lånerammen. Betaler  ikke avdrag vil du i en periode ha mer romslig økonomi, som igjen kan gjøre at du bruker mer penger. Personer med dårlig betalingsdisiplin vil derfor risikere å betale mer renter enn nødvendig og det kan bli utfordrende å betale ned lånet om du må betale store avdrag mot slutten av løpetiden.