Hopp til innhold

Vilkår billån


Du kan få finansiering til kjøp av både ny og brukt bil.

  • Du må være bosatt i Norge med folkeregistrert adresse for å søke billån
  • Det er veldig viktig at du signerer lånedokumentene før du overtar bilen.
  • Sbanken kan ikke utbetale lånet til andre enn selger

Løpetid

Gjelder både grønt og vanlig billån: Maks løpetid for lånet er 10 år. Bilens alder og løpetid på lånet kan ikke overstige 14 år.

Forsikring

Bilen skal være forsikret med full kasko og ansvarsforsikring. Egenandel kan ikke overstige 12 000 kroner. 

Du kan ikke søke om finasiering til:

  • Kjøp av bil mellom ektefeller eller personer med samme bostedsadresse. Slik finansiering kan sikres med sikkerhet i fast eiendom (bolig eller fritidsbolig).
  • Kjøp av campingvogn, ATV, motorsykkel, moped, snøscooter eller varebil/ lastebil med totalvekt over 3500 kg.
  • Kjøp av bil som benyttes i næringsvirksomhet, verken til aksjeselskap eller enkeltpersonsforetak.
  • Kjøp av bil som er direkte importert. 

Avdragsfrihet

Det er ikke mulig å få avdragsfrihet på billån.