Hopp til innhold

Priser kort

Her finner du oversikt over priser og renter på bankkort, kredittkort, ungdomskort og barnekort. 


Priser bankkort og ungdomskort

 • Bankkort årsavgift 295,-
 • Tilleggskort bankkort 295,-
 • Bankkort årsavgift under 18 år 0,-
 • Ungdomskort årsavgift 0,-
 • Varekjøp 0,-
 • Varekjøp med kontantuttak 0,-
 • Kontantinnskudd i butikk 0,-
 • Kontantuttak i butikk (kun kontanter) 10,-
 • Minibankuttak i Norge og utlandet 0,-
 • Kortbruk i utlandet

 • Visa varekjøp 0,-
 • Visa minibankuttak 0,-
 • * Ved bruk av kort i utlandet, blir beløpet omregnet til norske kroner. Omregningskursen som benyttes er den kurs VISA oppnår hos sine bankforbindelser pluss et kurspåslag på 2,00 % (effektiv rente) av det vekslede beløpet. Sbanken tar ikke et eget gebyr for bruk av kortet i utlandet eller ved uttak av valuta, det kan derimot forekomme at brukerstedet/minibanken i utlandet legger på et gebyr.
 • Valutapåslag 2,00 %
 • * Fra 2024 går vi over til å trekke årsavgiften i januar. Når du bestiller nytt kort betaler du derfor kun årsavgift for månedene som er igjen av 2023.

Priser barnekort

 • Barnekort årsavgift 0,-
 • Varekjøp Norge og utland 0,-
 • Kontantuttak Norge og utland 0,-
 • Erstatningskort 0,-

Priser kredittkort

 • Kredittkort årsavgift 0,-
 • Tilleggskort kredittkort 0,-
 • Erstatningskort 0,-
 • Nødkort/nødkontanter 0,-
 • Betaling innen forfall ved kjøp 0,-
 • Effektiv rente kredittkort* 20,39 %
 • Kredittkort nominell rente 17,931 %
 • Overtrekksrente effektiv 19,25 %
 • Kredittgrense ** Inntil 100 000,-
 • Varekjøp Norge og utland 0,-
 • Kontantuttak i Norge og utland*** 0,-
 • Fakturagebyr og månedsgebyr 0,-
 • Valutapåslag 2,00 %
 • *Effektiv rente basert på forhåndsbestemt forbruk: Finansavtaleloven § 46: Beregning av eff. rente tar utgangspunkt i en kreditt på 15 000 kr. som er benyttet fullt ut med nedbetaling over 12 mnd. i 12 like avdrag. Eff. rente er inkludert årsavgift, omkostninger ved 10 varekjøp i Norge, 1 kontantuttak i Norge, 3 varekjøp i utlandet på 1 000 kr. og 1 kontantuttak i utlandet på 1 000 kr. per år.
 • Ved overføring fra kredittkortkonto til annen konto beregnes renter fra uttaksdato.
 • ** Kredittgrense: Din totale kredittramme (kontokreditt, kredittkort) kan ikke overstige 100 000 kroner, og du velger selv en eventuell fordeling mellom kontokreditt og kredittkort.
 • ***Kontanter Norge/utland: Rente beregnes fra uttaksdato. 50 dagers rentefri betalingsutsettelse gjelder kun ved varekjøp, ikke ved uttak.
 • Betalingsbetingelser: Kredittkort gir deg inntil 50 dagers rentefri betalingsutsettelse. Ved forfall den 20. i hver måned velger du selv om du vil betale hele eller deler av den utestående saldoen. Minimum innbetalingsbeløp pr mnd er 3,5 % av brukt kreditt, minimum 400 kroner. Eventuelle endringer av innbetaling må skje innen kl 13.00 hverdager (mandag - fredag) før forfallsdato den 20.
 • Kredittkortet er sperret for pengespill på internett.

Priseksempel kredittkort

Priseksempel uten rentefrie dager.

Snitt lånebeløp  20 000
Snitt løpetid år  1
Snitt løpetid mnd  12
Årsavgift  0
Nominell rente 17,93 %
Effektiv rente  20,393 %
Terminbeløp per mnd  1 833
Omkostninger totalt  2 075