Hopp til innhold

Når barn og ungdom lever med sorg

Følelsen av utenforskap kan være forårsaket av mye. Mange barn kjenner seg ensomme og opplever å være annerledes når de lever med sorg og savn. Moss frivilligsentral, Sorg og omsorg, har derfor startet opp egne sorggrupper for barn og ungdom med støtte fra blant andre Framgang sammen.

Målet er å støtte sørgende barn og ungdom i en vanskelig tid, å skape et fellesskap av likesinnede. Barn og unge som mister en av sine foreldre opplever ofte at de mister enda mer; det er vanskelig for voksne som selv er i sorg å være de omsorgspersonene de ønsker for sine barn.

Hvordan hjelper man barn og ungdom i sorg? 

Sorg og omsorg i Mosseregionen mener det er bra for sørgende barn og ungdom å ha andre voksne som kan vise oppmerksomhet og gi rom for samtale om det som er vanskelig, såvel som hverdagslige ting. Det kan også være vanskelig for ungdom i opposisjon å opponere mot noen som ligger nede, og man kan se at ungdom og barn får mer ansvar i hjemmet enn de kanskje er modne for i slike situasjoner.

Sorg og omsorg i Mosseregionen har brukt støtten fra Framgang sammen til å starte en barnegruppe og en ungdomsgruppe.

Barnegruppa er for skolebarn i barneskolealder, og ungdomsgruppa er for ungdom fra 13 – 19 år. Gruppene samles hver tredje uke, og det skal være ti samlinger pr gruppe.

- Vi har kjøpt et opplegg som er utarbeidet og gjennomprøvd på Sorgstøttesenteret på A-hus. Barnegruppa får låne lokaler i en barnehage, mens ungdomsgruppa har tilhold i et trivelig rom på et kirke- og kultursenter, sier Ragnhild Stranden v/ Sorg og omsorg i Mosseregionen.

- På samlingene har vi et enkelt måltid, og samtaler om ulike tema knyttet til sorg. Det er også noen øvelser og aktiviteter. Barnegruppa bruker også en del lek. Foreldre kan være tilstede, men de sitter i et eget rom og det er en egen gruppeleder sammen med dem, sier Stranden.

 

Viktig å ta sorg på alvor

Sorg og omsorg i Mosseregionen sier at dette oppleves som et viktig og meningsfult arbeid. De brukte god til på å opplæring og kursing av gruppelederne i forkant av gruppepeaktivitetene. Blant annet ved å delta på sorgstøttesenteret på Sykehuset A-hus.

Sorggruppene avsluttes like etter påske. Planen er å starte nye grupper når skoleåret er kommet litt i gang til høsten. 

Vi ønsker Sorg og omsorg i Mosseregionen lykke til videre med det meningsfylte arbeidet.