Hopp til innhold

Hvordan hindre at ungdom dropper ut?

Vi trenger hjelp til å beholde ungdommene i idrettslaget. Nå dropper ungdommene ut på grunn av forventninger om kjøp av idrettsutstyr. Kan vi få hjelp til å hjelpe?

Idrett hindrer kriminalitet

Kongsvinger Fortress AFK er en idretssklubb som driver med amerikansk fotball. Mange av medlemene er såkalt rotløs ungdom, og flere kommer fra familier som har få ressurser til å følge opp ungdommene. 

- Klarer vi å få ungdommene til å trene, være med i et samhold, lære disiplin og utøve idrett, kan vi hindre at de kommer inn i feil miljø, sier Erik Fjellum, leder i Kongsvinger Fortress. 

Klubben har god samarbeid med ungdomsenheten i kommunen, og har fremmet forslag om at ungdommer istedenfor samfunnsstraff ved kriminelle gjerninger heller kan bli pålagt å være i klubben i tre måneder. Klubben har tro på at ungdommene da vil få et varig fellesskap som hindrer videre kriminelle handlinger.

Dropper ut på grunn av pengemangel

Klubben opplevde at mange av ungdommene droppet ut da det ble snakk om utstyr. Da klubben bestemte seg for å gå til ansaffelse av like t-skjorter for å styrke fellesskapsfølelsen sluttet noen av guttene. De hadde ikke 150,- å avse. Fjellum betalte da t-skortene av egen lomme og hanket ungdommene tilbake.

- Nå har noen av ungdommene gått til innkjøp av amerikansk fotballutstyr. De ungdommene som ikke har råd til dette kommer til å droppe ut igjen. Vi trenger sårt penger til gratis utlånsutstyr for å hindre at dette skjer. Hjelp oss å hjelpe, ba Fjellum stiftelsen Framgang sammen.

Stiftelsen Framgang sammen ønsket selvfølgelig å hjelpe ildsjelene i Kongsvinger Fortress.

Små milder - stor gevinst

Kongsvinger Fortress har sendt oss bilder og en takk tilbake.

- Vi har nå utstyr til utlån til alle som ikke har råd. Vi har gratis kontigent for de som ikke har penger. Og vi har to velfungerende lag. Et seniorlag og et U17 lag. Klubben spilte sine første treningskamper i 2016, og meldte på 2 lag i seriespill 2017. Vi hår som mål å starte U15 lag, og har 15 stykk som er med på trening. Våre neste prosjekter er utstyr til disse på samme måte som med SR laget. Vi brenner for idrett for alle, og ønsker å kunne fortsette med å hjelpe de som ikke kan bedrive idrett på grunn av økonomi.

- Vi har inngått samarbeid med flyktnings rådet i kommunen, og er med på å integrere innvandrere. Vi håper vi kan bidra til å gjøre livet enklere for mange mennesker.

Tusen takk til Sbanken, som hadde trua på oss i oppstarten og ga oss fantastisk hjelp.
MVH Erik Fjellum
Leder Kongsvinger Fortress AFK

Takk til ildsjelene i Kongsvinger Fortress AFK for innsatsen de gjør for ungdommene i Kongsvinger.