Hopp til innhold

Jentene på tur

Styve Gard driver en jentegruppe for ungdommer mellom 13-20 år. Formålet med gruppen er forebygging av rus og psykiske helseplager. Styve Gard søkte Framgang sammen om milder til å reise på tur med jentene. Og tur ble det.

Her er tilbakemeldingen fra Styve Gard ved miljøterapeut Anne Mari Høgseth.

Jentegruppen til Styve Gard fikk støtte fra Framgang sammen til å reise til Stockholm for å veksle erfaringer med jentene som går på jentegruppen på Fyrhuset i Stockholm.

Flere av jentene har aldri fått mulighet til å dra på tur grunnet økonomiske og sosiale utfordringer, og vi har lenge hatt et ønske om å ta de med på tur hvor gode opplevelser, vekst, mestring og utvikling står i fokus. 

Vi var tre voksne og fire jenter fra jentegruppen som dro til Stocholm. I tillegg til å besøke jentegruppen i Sverige fikk vi mange gode opplevelser på turen, og blant annet var en dag på tivoli en flott opplevelse for jentene. 

Vi voksne på turen fikk mange gode tips og ideer fra ansatte og ungdommer på Fyrhuset om hvordan vi kan videreutvikle vårt eget tilbud i vår jentegruppe her hjemme.

Vi takker for pengestøtten, og håper å søke pengestøtte igjen ved en annen anledning. Vi er opptatt av videreutvikling samt å kunne gi de flotte jentene våre gode opplevelser.

- Anne Mari, miljøterapeut fra Styve Gard.

Styve Gard sitt prosjekt retter seg særlig mot utsatt ungdom som har psykiske utfordringer, ruserfaring samt traumer fra tidlig barndom. Ungdomsgruppen, som er et tiltak i regi av barnevernstjenesten, består av 6-10 ungdommer som møtes fast en gang i uken. Alle ungdommene får mat før tema/aktivitet. Det er de samme voksne tilstede hver gang for at jentene skal oppleve trygghet og forutsigbarhet når de kommer til jentegruppen. De samme ansatte er også tilgjengelige for jentene hver dag, også ettermiddag og helg om jentene trenger en voksen å prate med.

Vi applauderer Styve Gard sitt engasjemen for jentegruppen, og takker for jobben de gjør.