Hopp til innhold

Sommerminner som varer

Sæteren Gård, DNT Oslo, søkte i 2015 Framgang sammen om penger til å ta barn med på sommerleir. Målet var å gi 20-30 barn i alderen 10-14 år fra Groruddalen en minneverdig opplevelse. 

Sommerglede på Sæteren Gård

Sæteren Gård er barnas eget tursted i Bærumsmarka. Prosjektet det ble søkt støtte til het Opplevelser for livet, og gikk ut på å kunne arrangere et aktivitetsopplegg i sommerferien til Redd Barna gratis. Sætren Gård ville bruke midlene til aktiviteter, mat og innlosjering. 

Opplevelser for livet-prosjektet rettet seg mot barn og unge med minoritetsbakgrunn. Målet var å få 20-30 ungdommer fra Groruddalen til gården for å skape gode opplevelser i naturen, møte andre ungdommer og skape mestringsfølelse gjennom utfordrende og morsomme aktiviteter. 

Hvorfor falt Framgang sammen for denne søknaden?

Pengestøtten vil nå ut til barna av familier som ellers ikke har råd til ferie. Ved å få tilbud om gratis opphold på Sæteren Gård, kan foreldrene si ja til tilbudet, og barna vil oppleve noe de kan glede seg over både før, under og etter leiroppholdet. Pengestøtten utgjør derfor en stor forskjell for barna.

I tillegg er tilbudet Sæteren Gård gir barna både trygt, inkluderende og gjennomtenkt.

Tilbakemelding fra Sætren Gård etter vel gjennomført prosjekt:

Vi hadde en svært fin gjeng på tur her i 2016, og et vellykket arrangement. Vi brukte pengene til å subsidiere plasser på fjorårets sommerferieleir her på Sæteren Gård, slik at flere familier med lav inntekt fikk mulighet til å sende barna sine på en ukes sommerferieleir.Vennskap på Sæteren Gård

Sommerferieleiren ble veldig vellykket og barna fikk oppleve en rekke aktiviteter som bueskyting, zipline, elvekryssing, matlaging på bål, orientering, badedag, samarbeidsoppgaver, kassestabling, kaninkos og masse annet gøy.

Vi takker for gaven deres, barna fikk en kjempefin uke!

Vennlig hilsen

Gorm Sverre Nodland ved Sæteren Gård, DNT Oslo og Omegn

Jobber du for at barn og unge i Norge skal få en bedre hverdag og en god selvfølelse? Trenger du pengestøtte til å gjennomføre et prosjekt? Send inn din søknad her