Hopp til innhold

For fangers pårørende

For fangers pårørende, avdeling Trøndelag, søkte om støtte fra Ideer for livet våren 2015. FFP ønsket å arrangere aktiviteter for barn og unge som er pårørende til folk som gjennomfører straff, eller sitter i varetekt. Vi har fått en interessant og hyggelig tilbakemelding.

"Gjennom 2015 har FFP gitt tilbud til både små og større barn, ungdommer og voksne. Midlene vi har fått tildelt fra Skandiabanken har primært gått til teater- og kinotilbud for barn/ ungdom, til samtaler for par, familier og foreldre av innsatte på vårt kontor.

Det har vært en økt pågang til vårt tilbud gjennom 2015. Det er gledelig å se at stadig flere pårørende av innsatte, og også innsatte, finner informasjonen om oss og tar kontakt. Når det gjelder de yngste barna er det primært gjennom samtaler med deres foreldre vi har gitt støtte, men vi har også ved noen anledninger hatt småbarn hos oss, når foreldrene ønsker hjelp til å fortelle om fengslingen. Da kan vi vise bilder fra fengsler, både fra en fengselscelle, fra kjøkken, gymsal, av de som jobber der og så videre. Vi forteller om noe av det som vi vet at små barn lurer på, som om pappa kommer til å få mat, om det snille mennesker der osv. Vi forteller om, og viser bilder av, vanlig og god mat. Vi forteller om sosialkonsulenter, prester, lege og tannlege. Vi forteller også om muren og eventuelt gjerdet, og hvorfor de er der. Vår erfaring er at det er godt for foreldrene at noen andre forteller, og vi har jo også mer kunnskap på området.

Vi når langt flere yngre barn, det vil si de under tolv år, enn ungdommer. Grunnene kan være mange, og vi ser ungdomsgruppen som spesielt sårbar og vil i 2016 skal satse mer på å nå frem til disse. Det er vanskelige å ha en forelder i fengsel i den perioden i livet hvor du skal løsrive deg og finne deg selv. Hensyn til en innsatt forelder, sinne, sorg og svik er ikke forenelig med en slik løsrivelse. For mange unge oppleves situasjonen kaotisk. Vi tror et samtaletilbud og/eller treffpunkt for ungdommer kan være forebyggende både i forhold til ungdoms helse, fremtidige familierelasjoner, men også i forhold til kriminalitet. Barn av innsatte har en større risiko for å begå kriminelle handlinger enn andre barn. Så langt har vi nådd denne gruppen primært igjennom samtaler med deres foreldre, og kan komme med noen råd, tips og mye støtte på denne måten.

Vi har mange samtaler med foreldre av innsatte. Skammen er ofte stor, men også bekymring for den innsatte og andre i familien. Familiesamtaler, parsamtaler, og enesamtaler med for eksempel foreldre har en tydelig helseforebyggende effekt. Mange får det bedre etter noen samtaler, og finner en bedre måte å takle både egen situasjon i hverdagen, men også hvordan de skal forholde seg til sitt innsatte barn. Mange trenger hjelp til å finne sin grense for hvor mye de skal gi den innsatte av praktisk hjelp med økonomi og telefoner til offentlige etater, og også hvor mye de skal besøke i fengselet.

FFP er en ideell, frittstående organisasjon og er avhengig av økonomisk støtte for å kunne gi vårt tilbud. Vi takker Skandiabanken, Ideer for livet så mye for tilskuddet i 2015!"