Hopp til innhold

Et sted å sove for natten

Ikke alle søknader vi får inn dreier seg om aktiviteter, utstyr eller markedsføring. Noen ganger dreier det seg om å gi ungdom et stabilt sted å sove for natten, og et nettverk av gode rollemodeller.

Våren 2015 fikk vi inn en søknad om støtte til å kunne hjelpe unge mennesker som har falt utenfor hjem, skole/arbeid og aktiv fritid plass i bofellesskap. Vi har nå fått en hyggelig tilbakemelding fra 22B i Trondheim:

Takk for at ungdommene får en sjanse

Tusen takk for at dere støttet opp om vårt prosjekt for å hjelpe unge mennesker som har falt utenfor hjem, skole/arbeid og aktiv fritid. Det var kjekt å bli oppringt av dere og høre at dere delte vår iver etter å hjelpe. Det koster både krefter og penger å hjelpe 20-åringer som kommer fra lediggang, rus og inkassogjeld tilbake i jobb og gode hverdagsrutiner. Dere gav oss nye krefter!

Ikke bare et sted å sove

Den økonomiske støtten fra dere, sammen med 100 000 kroner fra UNI-stiftelsen, bidro til at vi også i år hadde tilgjengelige rom for utleie for ungdom som kom ut fra soning i fengsel eller tilbake fra rusrehabilitering. Mange av ungdommene som vi hjelper har tidligere prøvd å leie bolig, men enten ikke maktet å komme inn på leiemarkedet eller hatt problemer med å klare seg selv. De ønsker en endring i livet sitt og da er det viktig at vi viser at vi har troen på dem. Takk for at dere gir ungdommene en sjanse til å komme tilbake i jobb gjennom vår arbeidstrening og bokollektiv drevet av frivillige.

22B er i dag det eneste treffstedet for rotløs ungdom på drift i Trondheim sentrum, etter at kommunen kuttet 12 stillinger i tilbudet til risikoutsatt ungdom i 2009.

Adresseavisen kommenterte den gang fraværet av ressurssterke foreldre med fakler og plakater utenfor rådhuset. Framgang sammen støttet derfor et sårt tiltrengt behov. Midlene vi fikk gjorde at 12 frivillige og 1 ansatt kunne drive 22B sin boligsatsning i 2015.

Hva er resultatet at prosjektet?

Noen ungdommer blir hjulpet ut i jobb og klarer å holde seg rusfrie, men det er også mange tilbakefall. Å hjelpe dem er mer likt et maratonløp enn en sprint. Det vi kan si med sikkerhet er at ungdommene er takknemlig for å ha en trygg plass å bo. Ungdommene har et fellesskap å tilhøre. Vi prøver å skape en kultur der vi hjelper hverandre og samarbeider om å lage fellesmiddager og vaske huset. Ungdommene har tilbud om å få trene gratis på treningssenter og tilbud om å være med på aktiviteter og turer.

Uten disse tilbudene ville vi trolig sett mer depresjon, rusbruk og den kriminaliteten som følger med rusbruken. Ransbølgen i 2008 viste hvor ille det kan gå for ungdom som på ulike måter er i drift. Ungdommene har behov for å bli sett. I 2013 uttrykte lederen for trondheimspolitiets forebyggende arbeid blant ungdom bekymring for at 13 år gamle jenter bytter sex mot rusmidler. Han mente de hadde mistet all kontroll på ungdomsmiljøet. Beskrivelsene hans i Adresseavisen av et narkomiljø med opptil 50 tenåringer i Trondheim sentrum som aldri hadde vært verre skapte bekymring. Det er åpenbart at ungdommene trenger rollemodeller og voksne som bryr seg. Det bidrar 22B med.

Lønnsomt å hjelpe

Støtten fra Framgang sammen er definitivt samfunnsøkonomisk lønnsom. En undersøkelse av et lignende tiltak, «Pøbelprosjektet» i Stavanger, viste at samfunnet får ni kroner igjen for hver krone som investeres i å hjelpe såkalte pøbler tilbake i jobb. Problemet med ungdommer som havner på skråplanet er for omfattende til at enkeltaktører som kommunen eller politiet kan løse det alene. Men gjennom at dere og vi sammen bidrar med det vi kan, endrer vi fremtiden til mange unge mennesker.

Vennlig hilsen frivillig medarbeider på 22B.