Hopp til innhold

Papillon – skaper muligheter for minoritetsjenter

Hvordan finner minoritetsjenter sin identitet og tilhørighet i et helt nytt land? I Bergen er de så heldige å ha Papillon.  Sang, dans, håndarbeid, norskopplæring, arbeidstrening og nettverksbygging er bare noe av det organisasjonen kan tilby.


Papillon ble startet av åtte ressurssterke damer, som selv har flerkulturell bakgrunn. De har kjent på problemstillingene som spesielt innvandrerjenter står overfor og ønsket å tilby en møteplass der jentene kan føle trygghet og tilhørighet. 

- Vi ønsker å hjelpe dem til å finne sin egen vei og til å bli en synlig samfunnsressurs. Derfor møtes vi en gang i uken og gjør ulike aktiviteter sammen, sier Leila Rossow, som er ansvarlig for prosjektet.

Mange frivillige samarbeidspartnere

Framgang sammen fikk være med da Papillon hadde juleavslutning. I tillegg til at det var dekket til fest, hadde de fått med seg flere samarbeidspartnere. De presenterte hva de har gjort siden organisasjonen startet i april i år, og hvordan de kan gi et tilbud til jentene framover.

Organisasjonen samarbeider med blant andre Empo - flerkulturelt ressurssenter, Møhlenpris Idrettslag, Frivillighetssentralen, Introduksjonssenteret for flyktninger, Jpbbsjansen, NAV og studenter ved Griegakademiet i Bergen. Dette gjør at Papillon kan gi et bredt tilbud. 

- Jentene kan delta på kunstneriske og kulturelle aktiviteter, samtidig som de får arbeidstrening og tilgang til mentorer. Vi som står bak har et stort nettverk som jentene kan bruke, sier Leila.

Språkchat – hjelp til å snakke norsk i uformelle settinger

De fleste som deltar har et stort ønske om å ta en utdanning eller få seg en i jobb raskest mulig. De vet at den viktigste døråpneren er å lære seg norsk. Derfor er tilbudet om språkchat svært populært. 

To timer i uken trener de på å snakke i trygge og uformelle omgivelser. Det handler om å snakke om hverdagslige ting som vær, vind og tradisjoner. Målet er at det skal bli enklere å snakke norsk i andre uformelle settinger.

- Det er en fantastisk gjeng med viljesterke jenter som møter opp. De er utrolig lærevillige, og de som kan mest lærer bort til de som kan mindre. Slik får alle utbytte av å delta, sier Marianne Larsen, en av to damer fra Frivillighetssentralen som står bak språkchatten.  De har latt seg imponere stort av pågangsmotet til jentene.

- Noen kommer fra flyktningmottak og har vært kort tid i landet. Andre har vært her en stund, men ønsker trening i å snakke norsk. Det er flott å se hvor ivrige de er og hvilke framskritt de gjør etter å ha deltatt her, sier hun.

Søm som skaper god selvfølelse

Et annet godt besøkt tilbud er sykurset. Spesielt de som bor på asylmottak setter pris på en møteplass der de kan lære noe nytt, og samtidig prate med andre i samme situasjon.  Ingen av jentene kunne mye om søm fra før, men syr nå både handlenett og sminkevesker. Målet er å finne en arena der de kan selge produktene sine. 

- Vi har allerede inngått avtaler med steder som er interesserte. Når vi er fornøyd med kvaliteten, håper vi å kunne tilby blant annet vesker og forklær til salgs. Det vil gi jentene mestringsfølelse og selvtillit, sier Leila.  

Helse og livskvalitet gjennom musikk  

Papillon samarbeider også med to studenter ved musikkterapilinjen til Griegakademiet Kaja Linder Henriksen og Anette Lerøen Rønhovde). De har sang og dans på planen, og skaper mulighet til å utveksle kulturelle og musikalske erfaringer. 

-De danser alt fra Halling til Bollywooddans og synger sanger fra flere nasjonaliteter og ulike språk. Akkurat nå har de hatt fokus på julesanger. Målet er å fremme helse og livskvalitet gjennom musikk, sier Leila.

Vil utvide tilbudet

Hun forteller at ambisjonen til Papillon å komme med flere tilbud etter hvert. De skal være basert på behov og ønsker fra målgruppen, og kan gjerne skje i samarbeid med andre organisasjoner i nærmiljøet.

- På samlingene våre ønsker vi å legge til rette for at alle kan utrykke seg om det de føler. Vi skal støtte hverandre og få fram jentenes sterke sider. For å hjelpe dem til å finne sin tilhørighet og identitet er det også viktig å lytte til behovene deres, fastslår hun

Framgang sammen er stolte over å kunne bidra til at Papillon kan fortsette aktivitetene sine. Pengestøtten har blant annet gått til å kjøre jentene fra flyktningmottakene, slik at de kan delta på aktiviteter.