Hopp til innhold

Integrering ved hjelp av skolefrokost

Sandfallet ungdomsskole i Alta søkte i 2016 støtte til å gjennomføre skolefrokost som et ledd i integreringsarbeidet mellom Velkomstklassen og de andre klassene på skolen.

Vi har nå fått en fin rapport tilbake. Det er så bra å se at noe så enkelt gjennomførbart som frokost kan gjøre integreringen av fremmedspråklige elever lettere.

Kjære Framgang sammen!

Her kommer en rapport fra skolelunch på Sandfallet ungdomsskole i Alta. 

Å møtes til lunch

Høsten 2016 startet undertegnede, integreringskoordinator Marianne Haugvik Hodne, et samarbeidet med Sandfallet Ungdomsskole om ukentlig skolefrokost. Bidraget til dette integreringsarbeidet ble høsten 2016 finansiert av Alta Sanitetsforening. Fokuset har vært viktigheten av en god start på dagen med en sunn og god frokost i tillegg til ønsket om å skape trygge arenaer hvor fremmedspråklige ungdom kunne møte norsk ungdom. Det er Velkomstklassen på Sandfallet som har handlet inn og invitert til skolefrokostene. Denne klassen består av enslige mindreårige asylsøkere, flyktninger og elever som er her gjennom familiegjenforening.

I 2017 har tiltaket blitt finansiert ved hjelp av midler fra «Framgang sammen». Denne perioden har de laget supper og andre enkle og billige retter til de besøkende. Etter erfaringen med frokost i første semester, fant de ut at det kunne passe litt bedre å invitere til lunsj. Tanken bak dette var at dersom elevene avsluttet timen klokken 11 rundt matbordet, med hyggelig samtale og kortspill, ville det være enklere å bli igjen i friminuttet, og slik ha sosial omgang uten «tvang». 

Lærer i Velkomstklassen, Gøril Simonsen, har mye positivt å fortelle om tiltaket:

«Erfaringene vi har gjort oss har vært svært positive. Vi dekker fint på til gjestene våre, elevene våre sprer seg på bordene, slik at det blir en god fordeling med gjester og Velkomstklassen. Elevene snakker, spiser og spiller. Noen har fått seg nye venner. Ofte blir de besøkende igjen hos oss og spiller kort eller liknende i friminuttet etter."

Matlaging og læring

Elevene i Velkomstklassen har lært å lage mat billig, næringsrikt og godt. Vi har samtalt mye om sunt og næringsrikt kosthold. Vi har stort sett laget vegetariansk mat, da dette er billigere, og vi slipper at noen ikke kan spise på grunn av religion ol.

Økonomi og matematikk har også vært sentrale tema i forberedelsene. Vi lager handlelister, ganger opp oppskrifter og regner ut omtrentlig pris. Elevene har vært med ut og handlet hver sin tur, da får de ansvar for å finne varene.

"Praktisk arbeid er svært gunstig når man skal lære norsk. Ikke bare lærer vi navnene på ingrediensene og utstyret vi bruker, men også verb, bøying, setningsstruktur og liknende er lettere å forstå når man har praktiske oppgaver å relatere det til. Dessuten hører det mye kultur med rundt matlaging, spisebordet og det å invitere gjester," sitat fra elev.

På vegne av Sandfallet ungdomsskole, inspektøren, lærere og elever vil jeg takke for bidraget fra dere! Pengene fra dere har hjulpet oss til å videreføre tilbudet om dette ukentlige måltidet til 2017. Midlene strekker til hele dette vårsemesteret på Sandfallet ungdomsskole. Vi er svært takknemlige for deres støtte til dette viktige integreringsarbeidet. 

Hilsen Marianne Haugvik Hodne, integreringskoordinator