Hopp til innhold

Mestringsfølelse er ikke selvsagt

Mestringsfølelse og iver er ikke hverdagskost for ungdommene i Trondheim sentrum som kommer innom organisasjonen 22B. 22B søkte støtte fra Framgang sammen slik at de kunne tilby ungdommene en positiv opplevelse. Vi har fått denne flotte hilsenen tilbake. Det er vi som skal takke for innsatsen; takk for den viktige jobben dere gjør 22B!

Tusen takk for støtten!

Støtten fra Skandiabanken har kommet godt med i arbeidet med risikoutsatt ungdom i Trondheim sentrum! Flere av disse ungdommene er tilknyttet et hardt miljø, har droppet ut av skole, er berørt av fattigdom eller er utsatt for omsorgssvikt. 22B er et lavterskeltilbud med fokus på tid, tilstedeværelse og omsorg. Vi ønsker å gi ungdommene en meningsfull hverdag, ved å ha arbeidstrening, botilbud og treffsted i tillegg til aktiviteter og turer.

Takket være dere har vi i år kunnet tilby gratis inngang på Trondheim Klatresenter for de ungdommene vi er i kontakt med. I det siste har torsdager vært en ukentlig buldredag. I forkant får vi ofte forespørsel fra ungdommen om å få bli med. Dette tilbudet har blitt veldig populært. Det er givende å se til dels passive ungdommer glede seg så mye over muligheten til å buldre. Alle gir tydelig uttrykk for mestringsfølelse og en iver etter å nå målene de har satt seg. 

I tillegg har 22B nå fått muligheten til å investere i nytt klatreutstyr i form av sko og seler. De siste par årene har vi tatt med en liten ungdomsgjeng til Loen for å klatre Via Ferrata. Da har vi måttet låne utstyr av privatpersoner, noe vi slipper nå. Dette er turer ungdommen snakker mye om både i forkant og etterkant. Her sprenges barrierer og selv om det er både fysisk tungt og uvant, er det for mange et stort høydepunkt å få være med på.

22B takker så mye for støtten fra dere og muligheten det har gitt oss i arbeidet vårt. 

Med vennlig hilsen oss på 22B.

Ungdomsprosjektet 22B fikk også støtte fra Framgang sammen våre 2015.