Hopp til innhold

Inkluderingsprosjekter som Framgang sammen støtter

Vi støtter prosjekter som bidrar positivt til barn og unges utvikling og samfunnsintegrering. Målet er et trygt og godt samfunn hvor barn og unge ikke skal oppleve å stå utenfor.

Vi støtter tiltak som:

  • Aktiverer og involverer barn og unge i Norge.
  • Fremmer likestilling og likebehandling uavhengig av religion, kjønn, helse, seksuell orientering eller etnisk bakgrunn.
  • Utvikler kunnskaper og/eller ferdigheter på en involverende måte.
  • Gir barn og unge mulighet til å sosialisere seg og møte nye venner.
  • Bidrar til å gi deltakerne et bedre selvbilde.

Bærekraftsmål 10: Mindre ulikhet

Sbanken har spesielt fokus på seks av FNs bærekraftsmål. Ett av dem er mål 10: Mindre ulikhet. Vi har delmål 10.2 med oss når vi prioriterer hvem vi ønsker å støtte. Delmålet har til hensikt å fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status.

Fem prosjekter får støtte over tre år

For å øke forutsigbarheten for organisasjonene og ildsjelene vi støtter, forplikter vi oss nå til økonomisk støtte over tre år. De nominerte prosjektene var mange og gode, men de fem som styret i stiftelsen Framgang sammen og vi som jobber i Sbanken mener treffer målgruppen best er:

Aktivt pusterom
Unify
KIL fond
Se Meg
Møhlenpris idrettslag