Hopp til innhold

Dette gir vi støtte til gjennom Framgang sammen

Gjennom Framgang sammen støtter vi ulike initiativ, prosjekter og ideer både fra privatpersoner og organisasjoner.

Vi støtter prosjekter som bidrar positivt til barn og unges utvikling og samfunnsintegrering. Målet er et trygt og godt samfunn, hvor ingen barn opplever å stå utenfor.

Vi støtter tiltak som:

  • aktiverer og involverer barn og unge i Norge
  • vil fremme likestilling og likebehandling uavhengig av religion, kjønn, helse, seksuell orientering eller etnisk bakgrunn
  • utvikler kunnskaper og/eller ferdigheter på en involverende måte
  • gir barn og unge mulighet til å sosialisere seg og møte nye venner
  • bidrar til å gi deltakerne et bedre selvbilde

Vi endrer oss

Tidligere har det vært mulig å søke om støtte til små og store prosjekter, og vi har delt ut penger to ganger i året. Nå jobber vi med å finne en ny måte å velge ut hvilke prosjekter som skal få støtte. Det betyr at den nåværende søknadsprosessen legges ned. Vi kommer tilbake med mer informasjon så fort det er klart.