Hopp til innhold

Boligsparing for ungdom

Hvis du har tenkt å spare til bolig kan du like gjerne starte i dag. BSU gir deg den beste renten og skattefradrag på beløpet du sparer.

Åpne BSU Flytte BSU til oss
mynter

Skattefradrag

Er under 34 år kan du spare inntil 27 500 kroner i året og få 5 500 kroner i skattefradrag.

prosent symbol

God rente

På BSU får du den beste sparerenten, med effektiv rente på 2,40 %.

pengeplante

Best sparemåte

BSU er den beste måten å spare for deg under 34 år. Du kan spare 300 000 kroner på BSU.

Priser BSU

 • BSU-rente for deg under 36 år 2,40 %
 • BSU-rente for deg over 36 år 0,10 %
 • Nominell rente under 36 2,374%
 • Nominell rente over 36 år 0,10 %
 • Årlig sparebeløp inntil 27 500,-
 • Årlig skattelette inntil 5 500,-
 • Totalt sparebeløp maks 300 000,-

Endringer for BSU-ordningen  

Fra 1. januar 2021 ble det gjort følgende endringer for BSU-ordningen:

 • Årlig maksinnskudd økte fra 25 000 kroner til 27 500 kroner.
 • Årlig maksimalt skattefradrag økte fra 5 000 til 5 500 kroner.
 • Du får ikke lenger skattefradrag hvis du allerede eier bolig.

Du finner mer informasjon om BSU-ordningen hos Skatteetaten.

Spørsmål om BSU

Hva er BSU?

BSU (Boligsparing for ungdom) er en gunstig boligspareordning for ungdom.

 • Du kan spare inntil 27 500 kroner per år, til og med det inntektsåret du fyller 33 år.
 • Samlet innbetalt sparebeløp kan ikke overstige 300 000 kroner.
 • Sparing i BSU gir deg skattefradrag på inntektsskatten på 20 % av årets sparebeløp, maksimalt 5 500 kroner.
 • Oppsparte BSU-midler skal i hovedsak brukes til kjøp av ny, fast bolig, eller til nedbetaling av gjeld på fast bolig kjøpt etter at BSU-konto er åpnet.

Ønsker du mer informasjon om bruk av midler spart i BSU eller lese alle vilkår, anbefaler vi deg å lese mer på www.skatteetaten.no eller kontakte det lokale likningskontoret ditt.  

Du kan åpne BSU-konto i nettbanken din.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan starter jeg BSU-konto?

Du kan enkelt åpne en BSU-konto i nettbanken.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva bør jeg som er over 36 år gjøre nå når jeg ikke får samme gode BSU-renten?

Det du har spart i BSU kan benyttes til betaling av renter og avdrag på lån til ny, fast bolig. BSU-kontoen må være åpnet før du kjøpte boligen din for at du skal kunne bruke BSU-midlene til å betjene boliglånet.

Vi anbefaler alltid å sjekke gjeldende regler ved å lese på www.skatteetaten.no eller ved å kontakte det lokale ligningskontoret ditt.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan kan jeg flytte BSU-kontoen min fra en annen bank til Sbanken?

Du kan enkelt overføre BSU-kontoen din til oss når du er innlogget i nettbanken. Velg "Jeg vil flytte BSU-kontoen min fra annen bank" og signer flytteskjemaet med BankID. Hvis du ikke har BankID kan du signere manuelt og send flytteskjema per post. Skriv ut flytteskjemaet og signer det. Send orginalen til: Sbanken ASA v/ bankdrift, postboks 7077, 5020 Bergen. Vi tar oss av resten.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvem kan åpne en BSU-konto?

En BSU-konto kan åpnes av alle, til og med det året du fyller 33 år. Du kan åpne en BSU-konto i nettbanken din.

For å kreve fradrag i skatt må du være personlig skatteyter, skattepliktig og bosatt i Norge.

Alle vilkår angående BSU kan du lese mer om på www.skatteetaten.no eller du kan kontakte det lokale skattekontoret ditt.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg ha flere BSU-kontoer?

Nei. Du kan bare ha en BSU-konto, og du kan ikke åpne en ny BSU-konto hvis du har hatt og avsluttet en konto tidligere.

Eksisterende BSU-konto kan flyttes fra en bank til en annen uten at dette får konsekvenser for BSU-kontrakten. BSU-konto er en personlig konto og kan ikke disponeres eller eies av flere. Ektefeller må åpne hver sin BSU-konto. 

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva hvis jeg har liten skattbar inntekt ett år?

Har du liten eller ingen skattbar inntekt ett år kan det lønne seg å ikke spare i BSU det året, eller spare et lavere beløp for å utnytte skattefordelen maksimalt. Hvis skattefradraget overstiger samlet inntektskatt det aktuelle året, vil skattefradraget gå tapt. Du vil ikke få det til gode ved et senere inntektsår. Du får kun fradrag i inntektsskatt og trygdeavgift. 

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg spare mer enn 27 500 kroner i året?

Nei. Sparebeløp kan ikke overstige 27 500 kroner per inntektsår. Samlet innbetalt sparebeløp på kontoen kan ikke overstige 300 000 kroner.

 • Påløpte renter regnes ikke med i beløpsgrensene.
 • For å få skattefradrag for innskudd må beløpet være bokført BSU-kontoen senest den 31.12. 
Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg bruke BSU-pengene til fritidsbolig?

Nei, det kan du ikke. I følge Skatteloven må midler spart i BSU benyttes til anskaffelse av, eller nedbetaling av gjeld på, ny fast bolig. Med fast bolig menes den boligen du bor i til vanlig og hvor du har det skattemessige bostedet ditt. Mer informasjon finner du på www.skatteetaten.no eller ved å kontakte det lokale ligningskontoret ditt.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.