Hopp til innhold

Sbanken Boligkreditt AS

Obligasjoner med fortrinnsrett 

Sbanken Boligkreditt AS har utstedt obligasjoner med fortrinnsrett under følgende obligasjonslån:

ISIN Utestående beløp i NOK mill. Forfallsdato* Utstedelsesdato Referanserente Margin
NO0010786999 1 600 27.04.22 27.02.17 NIBOR3M 57 bp
NO0010790603 7 000 10.02.23 10.04.17 NIBOR3M 50 bp
NO0010887078 5 000 17.06.24 02.07.20 NIBOR3M 28 bp
NO0010878978 5 000 20.06.25 22.04.20 NIBOR3M 42 bp
NO0010958093 7 000 20.11.26 23.03.21 NIBOR3M 60 bp
SUM 25 600        

*Alle lån har «soft bullet» med mulighet for utsettelse av forfallsdato med ett år.

Sbanken Boligkreditt AS har utstedet følgende obligasjoner med fortrinnsrett i utenlandsk valuta:

ISIN Utestående beløp i valuta Forfallsdato* Utstedelsesdato Rente Margin
XS1813051858 EUR 500 mill. 26.04.2023 19.04.2018 0,375% Fastrente

*Alle lån har «soft bullet» med mulighet for utsettelse av forfallsdato med ett år.

 

Registreringsdokument og verdipapirdokumenter

Frigivelse-Rammeutvidelse flere lån.pdf

Registreringsdokument 31. mai 2017.pdf

Verdipairdokument 5. oktober 2015 – ISIN NO0010745342

Verdipapirdokument 31. mai 2017 - ISIN NO0010786999.pdf

Verdipapirdokument 14. juni 2017 - ISIN NO0010790603_Final.pdf


Moody's rating av obligasjoner med fortrinnsrett (Aaa)

Rating 6. oktober 2015.pdf


Vedtekter

Vedtekter.pdf
 

Investor presentation

Investor presentation

 

Final Terms

Final Terms NO0010887078

Final Terms XS1813051858

Final Terms NO0010878978

Final Terms NO0010958093