Hopp til innhold

Sbanken Boligkreditt AS

Obligasjoner med fortrinnsrett 

Sbanken Boligkreditt AS har utstedt obligasjoner med fortrinnsrett under følgende obligasjonslån:

ISIN Utestående beløp i NOK mill. Forfallsdato* Utstedelsesdato Referanserente Margin
NO0010790603 3 320 10.02.23 10.04.17 NIBOR3M 50 bp
NO0010887078 5 000 17.06.24 02.07.20 NIBOR3M 28 bp
NO0010878978 5 000 20.06.25 22.04.20 NIBOR3M 42 bp
NO0010958093 7 000 20.11.26 23.03.21 NIBOR3M 60 bp
NO0012483835 6 500 30.03.27 29.03.22 NIBOR3M 35 bp
SUM 26 820        

*Alle lån har «soft bullet» med mulighet for utsettelse av forfallsdato med ett år.

Sbanken Boligkreditt AS har utstedet følgende obligasjoner med fortrinnsrett i utenlandsk valuta:

ISIN Utestående beløp i valuta Forfallsdato* Utstedelsesdato Rente Margin
XS1813051858 EUR 500 mill. 26.04.2023 19.04.2018 0,375% Fastrente

*Alle lån har «soft bullet» med mulighet for utsettelse av forfallsdato med ett år.

 

Registreringsdokument og verdipapirdokumenter

Frigivelse-Rammeutvidelse flere lån.pdf

Registreringsdokument 31. mai 2017.pdf

Verdipapirdokument 14. juni 2017 - ISIN NO0010790603_Final.pdf


Moody's rating av obligasjoner med fortrinnsrett (Aaa)

Rating 6. oktober 2015.pdf


Vedtekter

Vedtekter.pdf

 

Final Terms

Final Terms NO0010887078

Final Terms XS1813051858

Final Terms NO0010878978

Final Terms NO0010958093