Hopp til innhold

Ledelsen

Øyvind Thomassen, Administrerende direktør

Født: 1962. Bakgrunn: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Thomassen var administrerende direktør i daværende Skandiabanken fra oppstarten i år 2000 og frem til 2010. Videre fikk han økt ansvar og ble ansvarlig for Skandiabanken AB og satsingen i både Norge og Sverige. Thomassen var også medlem i styret til Skandiabanken og Sbanken fram til 2016, hvor han tok steget over til Bluestep Bank AB som administrerende direktør.

Antall aksjer pr 31.12.20: 101 629

Henning Nordgulen, Finansdirektør - viseadm. direktør

Født: 1965. Bakgrunn: Bachelor-grad fra Handelshøyskolen BI og tilleggsutdanning
fra IMF Lausanne. Nordgulen har vært ansatt i Sbanken siden 2015 som
finansdirektør. Han har tidligere vært finansdirektør i Bergen Group ASA og direktør
Bedriftsmarked i Sparebanken Vest.

Antall aksjer pr 31.12.20: 70 472*
*aksjene eies gjennom nærstående selskap North Hill Invest AS.

Lene Eltvik Vindfeld, Leder for organisasjon, lederskap og kultur

Født: 1978. Bakgrunn: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) med tilleggsutdanning i likestilling, samt organisasjon og ledelse fra Universitetet i Agder. Eltvik Vindfeld har vært leder for organisasjon, lederskap og kultur i Sbanken siden oktober 2020. Hun kom fra rollen som direktør i PwC med et spisset ansvar for konsulenthusets virksomhet innen området People & Organization. Før dette arbeidet hun flere år i Schibsted Norge og Bergens Tidende.

Antall aksjer pr 31.12.20: 212

Eirik Christensen, Leder Bank

Født: 1978. Bakgrunn: Doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen.
Christensen ble ansatt i Sbanken i 2015 som leder for risikostyring. I 2020 overtok han som leder for området Bank. Han har tidligere vært leder for risikostyring i Sparebanken Vest.

Antall aksjer pr 31.12.20: 15 000

Arlin Opsahl Mæland, Chief Compliance Officer

Født: 1961. Bakgrunn: Executive master innen Business Administration (EMBA) fra Universitetet i Stavanger (UiS) samt Bachelorgrad fra Handelshøyskolen BI. Mæland har vært CCO i Sbanken siden 2015. Hun kom fra rollen som Compliance Manager i SpareBank 1 SR-Bank og hadde før dette roller som Risk Manager, analytiker og finansdirektør i henholdsvis GE Capital Bank, Statoil ASA og Aeriton Aircraft AS.

Antall aksjer pr 31.12.20: 2 978

Jørgen Gudmundsson, Leder risikostyring

Født: 1981. Bakgrunn: Mastergrad fra Norges Handelshøyskole (NHH). Gudmundsson har vært ansatt i Sbanken siden 2020 som leder for risikostyring. Han har tidligere vært rådgiver i Norges Bank og innehatt ulike stillinger i Sparebanken Vest, senest CFO.

Antall aksjer pr 31.12.20: 7 840

Morten Jacobsen, Teknologidirektør

Født: 1976. Bakgrunn: Master i Computer Science fra Universitetet i Oslo og Cornell University. Jacobsen har vært ansatt i Sbanken siden juni 2020 som teknologidirektør. Han har tidligere vært CTO (Chief Technology Officer) for Schibsted News Media og Schibsted Norge, samt hatt ansvar for deres globale produkt- og teknologiorganisasjon.

Antall aksjer pr 31.12.20: 7 371

Jostein Christian Dalland, Leder for Spare og Marked

Født: 1969 Bakgrunn: Siviløkonom Saint Francis Xavier University, Canada med en master i Technology Management fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) samt tilleggsutdanning fra INSEAD og MIT. Dalland har vært leder for Spare og Marked i Sbanken siden 1. januar 2021. Han kom fra rollen som administrerende direktør i SpinChip Diagnostics. Før dette har han blant annet vært konserndirektør i Storebrand ASA, Konserndirektør i Aker BioMarine ASA og ass. Kategoridirektør i Orkla Foods med ansvar for pizza i Norden.

Antall aksjer pr 31.12.20: 0

Line Sverdrup Ulvesæter, Leder Bedrift

Født: 1980 Bakgrunn: Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Ulvesæter har vært leder for Bedrift siden februar 2021. Hun ble ansatt som forretningsutvikler i Sbanken i 2018, og har vært sentral i oppbyggingen av Sbankens bedriftssatsning. Line har bred erfaring som konsulent og forretningsutvikler innen finans, industri og shipping, blant annet i Grieg Star AS og Green Reefers ASA. 

Antall aksjer pr 31.12.20: 1 248

IR-kontakt

Snakk med Jesper Hatletveit

IR-ansvarlig

Jesper Hatletveit
959 40 045 Send e-post